Aktieblankning

Aktieblankning är en teknik som används för att tjäna pengar på fallande aktiekurser. I korthet fungerar aktieblankning såhär:

  1. Du lånar aktier och säljer dem till aktuell kurs.
  2. När aktiekursen har sjunkit köper du en identisk aktiepost och lämnar tillbaka den till långivaren.
  3. Din vinst är skillnaden mellan betalningen du fick när du sålde och vad det kostade dig att köpa en identisk aktiepost.

Att blanka aktier behöver inte vara särskilt krångligt, för det finns gott om nätmäklare som erbjuder den servicen. Du lånar alltså aktierna från din mäklare.

blankning

Risker med blankning

Även om du har bra anledningar att räkna med att aktiekursen ska sjunka finns det aldrig någon garanti för hur aktiemarknaden kommer att reagera. Om aktiekursen stiger istället för att sjunka måste du köpa en identisk aktiepost till en högre kurs än när du sålde, vilket innebär en förlust för dig.

Aktieblankning har en begränsad potentiell maxvinst, men inte någon begränsad potentiell maxförlust. Detta eftersom aktiekursen inte kan gå lägre än 0 kronor, medan den inte finns något tak för hur högt den kan nå.

Kostnader

Förutom säljcourtage och köpcourtage tar mäklare i normalfallet ut en avgift för att låna ut aktier.

Att blanka över natt

När man börjar ägna sig åt blankning är det vanligast att man genomför hela proceduren under samma handelsdag och lämnar tillbaka aktierna till mäklaren innan handelsdagen är över. Vissa mäklare låter dig dock hålla lånet längre än så om du vill, så att du kan ägna sig åt blankning som sträcker sig längre än över bara en enda handelsdag. För detta brukar mäklare ta ut en extra kostnad i form av en låneränta.

Du måste ha tillräcklig likvid på kontot för att blanka

Om du vill låna aktier från din mäklare kommer mäklaren att kräva att du har tillräcklig likvid i ditt handelskonto för att nå upp till säkerhetskravet. Det exakta säkerhetskravet varierar mellan olika mäklare, och kan också påverkas av vilken aktie du vill blanka.

Ett vanligt förekommande säkerhetskrav är 130% av positionens värde.

Exempel: Du vill blanka en position för vilken marknadsvärdet är 200 000 kronor. Mäklaren kommer att avslå din önskan såvida du inte har minst 260 000 kronor i likvid i ditt handelskonto. Outnyttjat kreditutrymme kan inkluderas i likviden.

Innan du ägnar dig åt aktieblankning, kontrollera vad som kommer att ske om din likviditet sjunker under kravgränsen medan blankningsaffären pågår. Kommer mäklaren att automatiskt stänga positionen för att skydda sig själv?

Stora blankningspositioner

En blankning som överstiger 0,2% av aktiebolagets kapital ska anmälas till Finansinspektionen. Detta är sällan en situation som den vanliga lilla hobbyhandlaren som blankar aktier i storbolag kommer att träffa på, men regeln är ändå bra att känna till.

Vad är naken aktieblankning?

Det förekommer att handlare säljer aktier som de varken äger eller har lånat. De köper sedan tillbaka dem från köparen igen innan handelsdagen är över, om allt går enligt planerna. Detta kallas för naken aktieblankning.

I Sverige är naken aktieblankning i normalfallet inte tillåten, det finns dock vissa undantagsfall där naken blankning är tillåten för att handlaren har säkerställt att denne kan ordna fram aktierna om så skulle krävas.

Bra att veta

  • Det är troligt att din nätmäklare inte låter dig blanka vilka aktier som helst, utan bara ett visst urval av alla de aktier som är tillgängliga på handelsplattformen.
  • Innan man ägnar sig åt blankning bör man kontrollera vad som gäller för aktieutdelningar och teckningsrätter.