Flytta värdepapper (ISK)

Kan jag flytta mitt ISK från en bank till någon annan bank?

Du kan inte flytta själva kontot. Däremot brukar det i många fall gå att flytta de värdepapper som ligger i kontot. Du behöver då inte sälja av dem utan kan få dem flyttade.

Viktigt: Innan du öppnar ett ISK, kontrollera alltid vilka regler och avgifter som gäller för flytt av värdepapper. Det är upp till det bank eller institut du har ditt ISK hos att bestämma reglerna för vad som kan flyttas och vad det kostar i flyttavgifter. Det kan till exempel vara så att vissa värdepapperstyper inte kan flyttas eller att inga värdepapper kan flyttas.

Att flytta värdepapper från ett ISK till ett annat ISK

Innan man skaffar ett ISK hos en bank eller annat finansinstitut bör du alltid kontrollera vilka regler och avgifter som gäller om du skulle vilja flytta ett eller flera värdepapper från detta ISK till ett ISK som du har hos någon annan bank/institut.

Du bör också kontrollera vad som gäller om du vill flytta värdepapper till detta ISK från ett annat ISK.

Här är några frågor som man bör se till att ha svar på:

  • Är det tillåtet att flytta värdepapper från detta ISK? Det är ovanligt att totalförbud mot flytt råder, men det finns aktörer som har sådana regler.
  • Är det tillåtet att flytta värdepapper till detta ISK? Vissa aktörer kräver att du köper alla värdepapper via dem och tar inte emot värdepapper som du redan äger sedan tidigare.
  • Finns det några regler som innebär att vissa sorters värdepapper inte kan flyttas? Ibland finns det undantag som gör att vissa sorters värdepapper inte kan flyttas till eller från ett ISK hos en viss aktör.
  • Är det tillåtet att välja ut vissa värdepapper och bara flytta dem, eller måste man flytta hela sitt innehav för att få flytta?
  • Tar banken/institutet ut några flyttavgifter?

Tänkt också på att villkor kan ändras med tiden, så det är bra att dubbelkolla vad som gäller innan man ger order om en flytt eller fattar ekonomiska beslut som bygger på att ens värdepapper ska kunna flyttas.

Vem ombersörjer flytten?

Det är aktören som du har dina värdepapper hos just nu som ombersörjer flytten till ditt ISK hos en annan aktör. Det är alltså den aktören som du ska kontakta om du vill flytta värdepapper.

Hur begär man att en flytt ska genomföras?

Du behöver fylla i flyttdokument hos den aktör som dina värdepapper är hos. Det är vanligast att man fyller i dem elektroniskt, men pappersdokument förekommer också. Du kommer att ange vilka värdepapper som ska flyttas och vart de ska. Det brukar inte vara komplicerat att fylla i dokumentet.

Hur lång tid tar en flytt?

Detta kan variera rejält, men det är vanligt att värdepappren dyker upp i ditt mottagande ISK inom tre dagar efter att du skickat in flyttdokumentet.

Flyttavgifter

Det är vanligt att den bank/institut som genomför flytten åt dig tar ut en flyttavgift. Dock finns det ganska många banker/institut som låter dig flytta dina värdepapper gratis om du vill flytta samtliga värdepapper från ditt ISK.

Innan du skaffar ett ISK hos någon bank/institut, kontrollera alltid:

  • Vad kostar det att flytta samtliga värdepapper till ett ISK hos en annan aktör?
  • Vad kostar det om jag bara vill flytta vissa värdepapper? Räknas flyttavgiften per värdepapper eller per värdepappersslag? Är vissa värdepappersslag dyrare att flytta än andra?
  • Finns det något tak för hur mycket en flytt kan kosta totalt? Vissa aktörer tar ut en avgift per värdepapper, men har också ett tak som hindrar kostnaderna från att skena iväg. Exempel: Betala 39 kr per värdepapper, dock max 390 kr per flyttomgång.

Flytt från värdepappersdepå (VDP) till ISK

Om du ”flyttar” värdepapper från din värdepappersdepå (VDP) till ditt ISK räknas det ur skattehänseende som att du säljer av dina värdepapper i din VDP och köper nya värdepapper i ditt ISK. Det kan alltså utlösa reavinstbeskattning.