Ränta på pengar i ISK

Får jag ränta på pengar som jag förvarar i mitt ISK? Svaret är just nu nej. Vi har letat men inte lyckats hitta en enda tillhandahållare (vare sig banker eller andra aktörer) som betalar ränta på pengar du har liggande i ditt ISK. Att man inte får ränta på sina pengar beror på det allmänt låga ränteläget i Sverige. På samma vis har det ju blivit svårt att hitta banker som betalar ränta på pengar som ligger i ett vanligt bankkonto där pengarna inte är bundna. Det är alltså inte lagstiftningen som förbjuder ränta på pengar i ett ISK, utan bristen på ränta är orsakad av det låga ränteläget i Sverige.

Men även om ränteläget skulle ändras och du skulle börja få ränta på pengarna i ditt ISK så skulle det krävas en hel del avkastning för att motivera oss att långtidsförvara pengar i våra ISK. Detta eftersom man betalar skatt baserat på värdet av tillgångarna i ett ISK. Skatten baseras alltså inte på hur mycket tillgångarna har ökat i värde eller på realiserade vinster, så pengar som bara ligger i kontot ingår i skatteunderlaget.

Vår rekommendation är att du bara förvarar pengar i ditt ISK som du planerar att inom kort investera i värdepapper. Det är mycket praktiskt att kunna ha pengar i sitt ISK när man precis sålt av värdepapper och väntar på rätt tillfälle att köpa nya. Däremot bör man inte använda ISK som om det vore ett vanligt bankkonto för sparpengar. På ett vanligt bankkonto betalar du inte skatt på pengar som bara sitter där och inte ger någon avkastning.

Behöver du långtidsförvara pengar finns det alternativ som är mycket bättre än ISK; alternativ där du får avkastning eller åtminstone slipper skatta på pengarna.