Courtage och andra avgifter

Oavsett hur man handlar med värdepapper, med eller utan ISK, är det viktigt att i förväg ta redo på vilka fasta och rörliga kostnader man kommer att få betala. Den avgift man betalar när man köper eller säljer värdepapper brukar kallas courtage, och kan vara rörlig (beroende på transaktionens storlek) eller fast. Ofta tillämpas en kombination av rörligt och fast courtage, där man betalar i relation till postens storlek (t ex 0,05%) men courtaget alltid uppgår till ett visst minimibelopp (t ex 39 kr).

Här är några punkter som är bra att ha i tankarna när man väljer mellan olika ISK • Vilka sorters affärer planerar jag att göra?

  Det viktiga är ju vilka avgifter just du kommer att behöva betala. Om en bank är jättedyr vid köp av utländska aktier spelar ju mindre roll om du tänker använda ditt ISK för att köpa svenska aktier, och så vidare. Tänk också på att det är tillåtet att ha många ISK samtidigt, så om du längre fram ändrar dig och vill börja investera i utländska aktier kan du öppna ett nytt ISK hos någon annan som ger bättre villkor för köp av utländska aktier.

 • Kommer jag bara att betala courtage, eller tillkommer även andra avgifter?

  Till exempel ett ISK hos SAVR att du kan köpa svenska fondandelar courtagefritt, men du kommer å andra sidan att betala 0,09% i årlig plattformsavgift. Om detta är en bra lösning eller ej beror på hur du planerar att använda ditt ISK.

 • Vad är den nedre gränsen för courtaget?

  Det finns institut som lockar med väldigt låga courtage procentuellt sett, men när man tittar på det finstila ser man att man att det också finns en nedre gräns för lågt courtaget för en transaktion kan bli. Exempel: Courtaget är bara 0,07% per transaktion, men bli aldrig lägre än 50 kronor. Om du köper aktier för 400 kronor kommer du alltså att betala 50 kronor i courtage, eftersom det är den nedre gränsen. Detta kan bli dyrt om man planerar att göra många små transaktioner. Tänker man däremot göra stora transaktioner kan det vara ett bra val.

 • Finns det möjlighet att göra courtagefri handel?

  Vissa institut som erbjuder ISK ger dig möjlighet att genomföra viss courtagefri handel. Det kan till exempel vara så att de inte tar ut något courtage för vissa värdepapper, att de har ett välkomsterbjudande som gäller under din första tid hos dem, eller att man får göra viss courtagefri handel så länge man har under ett visst belopp i sitt ISK.

  Här bör man vara ärlig mot sig själv och inte automatiskt tänka att ”gratis är alltid gott”. Passar erbjudandet för hur du planerar att använda ditt ISK? Om man t ex har noll koll på strukturerade värdepapper är det oftast den dålig idé att kasta sig in i handel med sådana bara för att man erbjuds courtagefri handeln med dem.

 • Gör alltid en helhetsbedömning

  Som vi nämnt innan är det viktigt att göra en helhetsbedömning innan man fattar något beslut. Låt dig inte okritiskt lockas av att ett institut verkar superbra på någon viss enskild punkt.

 • Var beredd att använda flera ISK

  Det finns inget som säger att du bara får ha ett enda ISK. Tvärt om kan det ofta löna sig för individen att öppna ISK hos flera olika institut för att dra nytta av deras olika fördelar. Du kan till exempel välja ha ett ISK för att det erbjuder courtagefri handel med svenska fondandelar, ett annat ISK där du kan göra små aktieaffärer för 1 krona transaktionen, ett tredje ISK som erbjuder fast courtage och passar perfekt för dina stora, långsiktiga investeringar, och så vidare.


Varning för fondförvaltningsavgifter

Det är inte bara kostnader för själva handeln i ditt ISK som kan nagga ditt sparkapital i kanten, utan du bör också vara uppmärksam på att många fonder tar ut rejäla fondförvaltningsavgifter.

Om du vill investera i fondandelar bör du därför se till att ha ett ISK hos ett institut där utbudet av fonder passar dina krav vad gäller fondförvaltningsavgifter. För många småsparare och nybörjare är det till exempel smartast att välja indexfonder med låg eller obefintlig förvaltningsavgift, snarare än att köpa in sig i en aktivt förvaltad fond med hög fondförvaltningsavgift. Att sålla agnarna från vetet och korrekt bedöma vilka aktivt förvaltade fonder som verkligen är värda att betala dyrt för är krävande, särskilt om man inte har ett brinnande intresse för området.