Lendify

Företaget Lendify fungerar som mellanhand för lån på den svenska lånemarknaden för peer-to-peer lån.

Via Lendify kan du vara med och finansiera lån, och sedan få en del av den ränta som låntagarna betalar in för dessa lån. Du får inte hela räntebeloppet, eftersom en del av varje inbetalning från låntagaren går till Lendify istället, i form av en serviceavgift.

Avbetalningarna på ett lån som förmedlats via Lendify sker månadsvis, så varje månad får du både amortering och ränta in på ditt konto, förustatt att låntagaren sköter avbetalningsplanen korrekt.

Via Lendify och liknande förmedlare av P2P-lån har svenska småsparare fått tillgång till den lukrativa svenska lånemarknaden för osäkrade lån. Tidigare var det svårt och krångligt för vanliga privatpersoner att ge sig in på den här marknaden, men nu är det både enkelt och smidigt.

För en småsparare kan investeringar i P2P-lån vara en bra del av en större investeringsstrategi. Istället för att till exempel bara investera i aktier och fondandelar kan man lägga till P2P-lån i portföljen och därmed få ytterligare bredd och riskspridning.

Som alltid är det bra att sprida sina risker; både genom att investera i olika typer av investeringar och genom att se till att få en bra blandning även inom varje investeringstyp. Väljer man att börja investera i peer-to-peer lån bör man inte använda hela den avsatta budgeten för att finansiera ett enskilt lån, utan istället sprida sin investering genom att del-finansiera många olika lån till många olika låntagare. På så vis minskar man effekten av att en viss låntagare inte sköter sitt ekonomiska åttagande korrekt.

Det finns alltid en risk att förlora sina pengar, så investera inte pengar du inte har råd att förlora.

Kort fakta om Lendify • Lendify har varit igång sedan år 2014.

 • Lendify AB (publ) är registrerat som Betalningsinstitut – Betaltjänstföretag hos svenska Finansinspektionen och måste följa Finansinspektionens regelverk. • Om det syns en betalningsanmärkning hos upplysningsföretaget avslås låneansökan automatiskt. Det finns P2P-låneföretag som godkänner låntagare trots betalningsanmärkningar, men Lendify hör inte till den gruppen.

 • Data publicerad av Lendify visar att de avslår ungefär 90% av alla personer som vill låna pengar. Brocc inriktar sig på att vara ett P2P-låneföretag som ställer höga krav på låntagaren.


Att låna ut pengar via Lendify

För att kunna låna ut pengar via Lendify behöver du registrera dig hos dem. Du gör det direkt på deras sajt och bekräftar din identitet med BankID. Därefter kan du göra din första insättning och börja välja ut vilka lån du vill investera i.

Vad är autoinvest?

Hos Lendify kan du antingen manuellt välja ut vilka lån du vill investera i eller använda funktionen autoinvest. Om du väljer autoinvest väljer mjukvaran lån åt dig, och din investering sprids alltid över minst 40 olika lån för att få till en bra riskspridning.

För att kunna använda autoinvest måste du ha minst 10 000 kronor att investera.

Återinvestering

Du kan välja att aktivera funktionen automatisk återinvestering hos Lendify. Varje gång pengar kommer in till dig från en låntagare återinvesteras pengarna då automatiskt i nya lån. Du behöver alltså inte själv hålla koll på att pengar (ränta + amortering) har kommit in på kontot och manuellt välja nya lån att investera i.

Lånens storlek

Största möjliga lån hos Lendify är 500 000 kronor. För att kvalificera för ett så stort lån krävs både hög inkomst och i övrigt hög kreditvärdighet.

Vad kostar det att använda sig av Lendify?


Avgifter för långivare

Som långivare betalar du en serviceavgift till Lendify för varje lån du investerar i. Serviceavgiften är rörlig och beror bland annat på lånets riskklass och löptid. Du betalar inte serviceavgiften i förväg, utan den dras från varje inbetalning som görs av låntagaren.

Avgifter för låntagare

Som låntagare betalar man inte bara ränta på lånet, utan man betalar också en uppläggningsavgift som går till Lendify. Denna avgift är fast och påverkas inte av lånets storlek eller risklass. För närvarande ligger den på 495 kronor. Uppläggningsavgiften betalas inte i förväg, utan läggs på lånebeloppet så att låntagaren betalar av de 495 kronorna gradvis under lånets löptid.

Riskbedömningar och räntenivåer

För varje låneansökan som kommer in till Lendify görs en riskbedömning. Om kreditvärdigheten bedöms vara alltför låg avslås ansökan. Varje år avslår Lendify en mycket stor andel av alla ansökningar som kommer in. Till exempel avslår de automatiskt en ansökan om det syns någon betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretaget.

Varje ansökningen som inte avslås placeras i en viss riskgrupp, beroende på hur Lendify bedömer kreditvärdigheten. Ju lägre kreditvärdighet, desto högre riskgrupp. Ju högre riskgrupp, desto högre ränta krävs för lånet. Lendifys bedömning av kreditvärdigheten påverkar också hur stort lån en låntagare kvalificerar för.

Som långivare kan man därför själv sätta ihop en investeringsportfölj med blandad risk. Det är till exempel vanligt att nya långivare börjar med att skapa en bas av lån ur låga riskgrupper, och sedan kryddar portföljen genom att investera i några mer riskfyllda lån som ger högre ränta men också har en förmodad högre risk för kreditförluster.

Som alltid rör det sig om riskbedömningar. Låna aldrig ut pengar du inte har råd att förlora, för även om du håller dig till den allra lägsta riskgruppen finns risk för att du förlorar din investering. Det är som när man investerar i aktier; det finns alltid en risk att bolaget går i konkurs även om man håller sig till väletablerade och tillsynes stabila företag.

30 dagars betänktetid

När man skickar in en låneansökan till Lendify vet man inte vilken ränta man kommer att erbjudas. Om ens ansökan godkänns får man ett erbjudande från Lendify där ränta och övriga villkor framgår. Därefter har man 30 dagar på sig att tacka ja eller nej till erbjudandet. Detta för att ingen ska stressas till att fatta ett förhastat beslut. Erbjudandet från Lendify står fast i 30 dagar, så den potentiella låntagaren kan i lugn och ro fundera över erbjudandet och jämföra med andra lånemöjligheter.

Att skicka in en låneansökan till Lendify innebär alltså absolut inte att man förbinder sig att låna pengar från Lendify.

Måste låntagaren pantsätta något hos Lendify?

Nej, alla lån som sker via Lendify är lån utan säkerhet. Det går inte att förbättra sina lånemöjligheter, eller få sänkt ränta, genom att sätta något värdefullt i pant.

Återbetalning av lån • Återbetalningsplanen för ett lån hos Lendify startar så snart ett lån har betalats ut. Det finns alltså inte någon startperiod i början där låntagaren slipper göra inbetalningar.

 • Återbetalningsplanen stipulerar att både ränta och amortering betalas in månadsvis, och vara Lendify tillahanda senast den 27:e varje månad.

 • Det är alltid tillåtet för en låntagare att amortera ned lånet snabbare än vad återbetalningsplanen anger. Om låntagaren betalar tillbaka snabbare än planerat får du som långivare färre räntebetalningar än planerat, men du får å andra sidan tillbaka lånebeloppet snabbare och kan investera pengarna på nytt.


Kan jag kräva tillbaka mina utlånade pengar i förtid?

Nej. När du har lånat ut pengar via Lendify kan du inte kräva tillbaka dem i förtid, till exempel för att du själv hamnat i ekonomisk knipa.

Vad du däremot kan göra är lägga ut lånet eller lånen till föräljning på andrahandsmarknaden hos Lendify och hoppas att någon vill köpa dem.

Köp och sälj lån och låneportföljer hos Lendify

Lendify har en andrahandsmarknad där både enskilda lån och hela låneportföljer köps och säljs av investerare. Till skillnad från till exempel Brocc tar Lendify inte ut någon avgift för dessa transaktioner.

Andrahandsmarknaden är populär av flera olika anledningar. Här är några exempel:


 • Om du själv är i behov av pengar kan du sälja dina fordringar (lån du investerat i) så att du får in pengar direkt istället för att vänta på de månatliga återbetalningarna från låntagarna.

 • Om du har svårt att hitta den investeringsprofil du letar efter bland aktuella låneansökningar (t ex vad gäller risknivå och ränta), ta en titt på andrahandsmarknaden för där kan utbudet se helt annorlunda ut.

 • Om man inte gillar tanken på att investera i långfristiga lån kan man ofta hitta lån på andrahandsmarknaden som börjar närma sig slutet av löptiden.

 • Det går att köpa och sälja hela låneportföljer på andrahandsmarknaden.


Hur sätts priserna på andrahandsmarknaden?

När du lägger ut något till försäljning på andrahandsmarknaden hos Lendify anger du vad du vill ha betalt för det. Det är sedan upp till potentiella köpare att besluta om de tycker produkten är värd det priset eller ej.

Vad är Lendify Reward?

Lendify Reward är ett lojalitetsprogram för låntagare hos Lendify. Det är alltså inte öppet för dig som är långivare hos Lendify.

Kreditförlustfonden

Lendify har inrättat en kreditförlustfond, men det innebär inte att du är skyddad mot kreditförluster när du lånar ut pengar via Lendify.

Kreditförlustfonden hos Lendify uppgår till 0,1% av den totala utlåningen så om det skulle inträffa omfattande kreditförluster finns det absolut inte tillräckligt med pengar för att skydda alla långivare.

Grundkonceptet med kreditförlustfond är inte ens att i möjligaste mån skydda alla långivare, utan tanken är främst att kreditförlustfonden ska användas för att jämna ut de månatliga betalningarna för investerare som använder sig av funktionen Autoinvest. (Med Autoinvest väljer du inte själv ut lånen, utan det belopp du vill investera sprids av Lendify över minst 40 olika lån.)

Det är värt att understryka ytterligare en gång: Lendifys kreditförlustfond ger inte investerare någon garanti mot kreditförluster, vare sig manuella investerare eller de som använder sig av Autoinvest. Lendify har inte heller förbundit sig att så långt som möjligt använda kreditförlustfonden för att täcka kreditförluster. Du kan alltså drabbas av en kreditförlust och nekas ersättning ur fonden trots att det fortfarande finns pengar i fonden.

Vad händer om Lendify går i konkurs?

Vad händer om Lendify går i konkurs? Vem ska hantera alla existerande lån och avbetalningsplaner om Lendify försvinner?

Detta är en viktig fråga, och för att säkra situationen för både långivare och låntagare i händelse av konkurs har Lendify ingått ett avtal med kredithanteringsbolaget Lowell (Lindorff). Om Lendify går i konkurs kommer Lowell att ta över hanteringen av lånen.