NordNet ISK

 

Några viktiga punkter

  • Du kan handla med aktier, fonder och vissa andra värdepapper i ditt NordNet ISK. Det finns bland annat cirka 1500 fonder att välja mellan.
  • Här finns möjlighet att investera i värdepapper som ger dig exponering mot kryptovalutan Bitcoin.
  • Det finns fyra olika courtageklasser för NordNet ISK. I Courtageklass Mini är lägsta möjliga avgift bara 1 kr per transaktion för små transaktioner.
  • Du har möjlighet att göra courtagefria affärer under dina första sex månader, om du uppfyller vissa krav. Du får till exempel inte ha mer än 80 000 kr i ditt ISK.
  • Dina värdepapper är inte fastlåsta i ditt NordNet ISK. Du kan flytta hela ditt innehav från ditt NordNet ISK till ditt ISK hos någon annan tillhandahållare utan att betala flyttavgift. Om du vill flytta delar av innehavet betalar du 49 kr per värdepapper, dock max 490 kr per flyttomgång.

Courtage

Det finns fyra olika courtageklasser hos NordNet ISK och vilken som passar bäst för dig beror på vilken typ av transaktioner du vanligen gör.

Jag gör vanligen små och många transaktioner

Om du vanligen gör små och många transaktioner är det viktigt att inte välja en courtageklass där varje transaktion har en hög fast kostnad. Förmodligen passar courtageklassen Mini bäst för dig. Du betalar 0,25% courtage per transaktion, dock alltid minst 1 krona inom Norden och minst 9 kronor utanför Norden. För en transaktion på 1 000 kronor kommer du alltså att betala 2,50 kr i courtage inom Norden, eller 9 kronor i courtage om transaktion inte är inom Norden.

Mina transaktioner är inte jättesmå, men ligger vanligen under 46 000 kronor

För dig passar förmodligen courtageklassen Liten bäst. Den är det bästa valet för transaktioner i spannet 15 600 kr – 46 000 kr. Du betalar 0,15% i courtage, dock alltid minst 39 kr inom Norden och minst 49 kr utanför Norden. För en transaktion på 30 000 kronor betalar du alltså 45 kronor i courtage inom Norden och 49 kronor utanför Norden.

Jag gör mellanstora transaktioner, men de brukar inte överstiga cirka 140 000 kronor

Courtageklassen Mellan är optimal för transaktioner i spannet 46 000 kr – 143 478 kr. Inom Norden betalar du 0,069% i courtage (dock alltid minst 69 kr) och utanför Norden kostar det 0,089% (dock alltid minst 69 kr). Den nedre gränsen på 69 kr är alltså samma för alla transaktioner, oavsett geografin. Exempel: För en transaktion på 125 000 kronor betalar du 86,25 kr i courtage inom Norden och 111,25 kr utanför Norden.

Jag gör stora transaktioner

Om du gör stora transaktioner passar courtageklassen Fast bäst, eftersom den är optimal för transaktioner som är större än 143 478 kronor. Så länge du håller dig inom Norden betalar du alltid 99 kr i fast courtage oavsett hur stor transaktionen är. Det är bara utanför Norden som du betalar ett rörligt courtage: 0,079% per transaktion, dock alltid minst 99 kr.

Exempel: För en transaktion på 200 000 kronor betalar du 99 kr inom Norden. Utanför Norden betalar du 158 kronor.

Courtagefri handel i sex månader

När du nyligen har blivit medlem hos NordNet ISK har du möjlighet att under sex månaders tid göra vissa courtage-fria affärer. Det finns dock vissa regler att följa. Bland annat gäller erbjudandet bara under dina första sex månader, du får inte göra fler än 500 affärer, och du måste ha mindre än 80 000 konor i ditt ISK. Mer detaljerad information får du från NordNet. Detta är ett perfekt erbjudande för nybörjaren som vill komma igång med att handla utan att behöva se det nya sparandet försvinna iväg på kostnader för courtage.

Utbud av värdepapper

En majoritet av de värdepapper som är tillgängliga för handel i ditt NordNet ISK är aktier och vanliga fondandelar, men NordNet ger dig även tillgång till bland annat optioner och Exhange Traded Funds (ETF:s).

Utbudet omfattar ett stort antal svenska och utländska aktier, och man kan om man så vill få en mycket vid geografisk spridning på sina aktieinvesteringar. Förutom de två svenska börserna OMX Nordic Exchange Stockholm (”Stockholmsbörsen”) och NGM Equity finns flera utländska börser representerade, inklusive NYSE och Nasdaq. Aktier från en stor samling svenska handelsplatser (som inte är börser) är också tillgängliga.

Vad gäller fonder har NordNet ett stort och varierat utbud, och du kan välja mellan ungefär 1 500 fonder, inklusive en hel del indexfonder. Av det totala fondutbudet är det ungefär ett dussin som sköts av NordNet, resten förvaltas av tredje part.

Kryptovalutor

Det går inte att köpa, sälja eller förvara kryptovaluta i ditt ISK hos NordNet. Däremot finns det vissa värdepapper du kan handla med som gör att du får exponering mot kryptovalutan Bitcoin. Det går alltså att investera och spekulera baserat på Bitcoin utan att faktiskt äga några bitcoins.

Kan jag spara kontanter i mitt ISK?

Ja, det går att förvara kontanter i ditt ISK hos NordNet. Grundtanken med ett ISK är dock inte att man ska använda det som långtidsförvaring av pengar, utan man bör bara ha pengar i sitt ISK som man planerar att köpa värdepapper för snart. Om du önskar långtidsförvara pengar finns det andra lösningar som är mycket bättre än ditt ISK, och detta gäller oavsett om du har det hos NordNet eller hos något annan finansinstitut.

Två anledningar till att inte långtidsförvara kontanter i sitt ISK:

  • Du får inte någon ränta på pengarna.
  • Du betalar skatt på värdet av tillgångarna i ditt ISK, så du betalar skatt på pengarna varje år trots att de bara ligger där.

Är tillgångarna i mitt NordNet ISK låsta för någon viss tid?

Nej, ISK är inte ett låst sparande. Det finns inte några regler om att du måste vänta till något visst datum innan du kan ta ut dina pengar från ditt ISK, och NordetNet har inte heller några regler som begränsar hur många uttag du kan göra per dygn / vecka / månad.

Säkerhet för spararen

Ditt NordNet ISK omfattas av den statliga insättningsgarantin (för kontanter) och det statliga investerarskyddet.

Från och med den 1 januari 2021 täcker den statliga insättningsgarantin 1 050 000 kronor per person och institut.

Det statliga investerarskyddets övre gräns går vid 250 000 kronor.

Beskattning

Ditt ISK hos NordNet beskattas enligt samma regler som alla andra ISK.

Du kan läsa mer om detta på vår sida om ISK beskattning.

Får jag bara ha ett ISK?

Lagstiftningen innehåller inte någon begränsning för hur många ISK en privatperson får ha samtidigt.

  • Du kan öppna ISK hos flera olika finansinstitut.
  • NordNet tillåter att du öppnar flera olika ISK hos dem. Du kan till exempel välja att ha separata ISK för varje sparmål eller separata ISK för olika investeringsstrategier.

Flyttning av tillgångar mellan ISK hos olika finansinstitut

Kan jag flytta värdepapper till mitt NordNet ISK från mitt ISK hos något annat finansinstitut?

Det beror på reglerna hos det andra finansinstitutet. NordNet har inget emot att du flyttar tillgångar till ditt NordNet ISK och de tar inte ut någon avgift för att ta emot dem till ditt ISK. Däremot kan det andra finansinstitutet har sina egna regler för vad som går att flytta och vad det kostar. Kontrollera därför med dem om vad som gäller.

Kan jag flytta värdepapper från mitt NordNet ISK till mitt ISK hos något annat finansinstitut?

Ja, det kan du. Om du vill flytta hela ditt innehav tar NordNet inte ut någon flyttavgift för den servicen. Om du däremot vill flytta bara delar av ditt innehav kostar det 49 kronor per värdepapper, dock max 490 kronor per flyttomgång. Du kan alltså flytta fler än tio värdepapper i samma flyttomgång utan att betala mer än 490 kronor totalt.