ISK beskattning

När lagstiftaren införde ISK var grundtanken att göra det enklare för privatpersoner att spara i aktier och fonder. Om man köper och säljer värdepapper utanför ett ISK kan det bli lite krångligt när det är dags att deklarera, men om man använder sitt ISK istället kommer informationen att vara förifylld på deklarationsblanketten. Detta eftersom den bank eller finansinstitut som du har ditt ISK hos måste skicka in all nödvändig information till Skatteverket så att de kan räkna ut skatten åt dig.

Du betalar inte vinstsskatt

Med ett ISK finns det inte någon reavinstbeskattning. Istället är det värdet på tillgångarna i och insättningarna till ditt ISK under beskattningsåret som ligger till grund för beskattningen. Med detta värde som bas räknas en schablonintäkt fram, och därefter betalar du 30% skatt på schablonintäkten.

Viktiga punkter rörande beskattning av ISK

  • Det är det genomsnittliga värdet på innehållet i ditt ISK, plus insättningar, under beskattningsåret som utgör kapitalunderlaget. Kapitalunderlaget ligger till grund för hur mycket du ska betala i skatt.
  • För att få fram kapitalunderlaget lägger man först ihop värdet på ditt ISK vid fyra datum: den 1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober. Därefter lägger man till värdet på alla insättningar som gjorts under beskattningsåret. Därefter delas totalbeloppet med fyra. Nu har du kapitalunderlaget.
  • För att räkna ut schablonintäkten multiplicerar du kapitalunderlaget med statslåneräntan från den 30 november året före beskattningsåret +1 procentenhet. Kapitalunderlaget ska dock alltid multipliceras med minst 1,25% så om statslåneräntan är noll blir schablonintäkten 1,25%.
  • Du betalar 30% skatt på schablonintäkten.

Avräkning av skatt på utländska utdelningar

Om du har en utländsk aktie, och den ger dig en utdelning, kan det hända att du blir skattskyldig i det landet och betalar skatt på utdelningen där. Om så sker har du rätt att göra avräkning på den svenska skatten. Detta kommer dock endast att ske om den utländska skatten redovisas som kontrolluppgift i din deklaration.

Behöver jag betala reavinstskatt när jag sålt aktier med vinst i mitt ISK?

Nej

Jag har sålt aktier med förlust i mitt ISK, får jag göra avdrag på skatten?

Nej. Du betalar inte någon reavinst när du säljer aktier med vinst i ditt ISK, och som en logisk följd av detta får du inte heller göra något avdrag när du säljer aktier med förlust i ditt ISK.

Detta gäller inte bara aktier utan alla tillgångar i ditt ISK.

Får jag göra avdrag för avgifter?

Nej, du får inte göra avdrag för plattformsavgifter, courtage, fondförvaltningsavgifter eller liknande som rör ditt ISK.

Måste jag betala skatt trots att värdet på aktierna i mitt ISK har minskat i år?

Ja. Ett ISK beskattas inte bara de år då det har ökat i värde, utan även de år då värdet legat still eller minskat. Detta gäller för alla tillgångar i ditt ISK, inte bara aktier.