Swedbank ISK

 

Några viktiga punkter

  • Hos Swedbank ISK kan du handla med aktier, fonder, optioner, depåbevis, med mera.
  • Fondkatalogen inkluderar cirka 500 fonder, vilket är ganska lågt jämfört med många av konkurrenterna.
  • För handel på nätet ligger courtaget i spannet 0-99 kr. För handel via telefon eller personligt möte på bankkontoret kostar det minst 150 kr per transaktion.

Courtage

Swedbank erbjuder handel online, via telefon och genom personligt besök på bankkontoret. Vilka courtage som tas ut påverkas av vilken metod du väljer. För handel via telefonsamtal eller personligt besök kostar det 0,50% dock alltid minst 150 kronor, så det kan bli dyrt om man vill göra många små affärer. För handel på nätet ligger courtaget inom spannet 0-99 kronor. Det finns alltså möjlighet att, under vissa omständigheter, göra affärer courtagefritt om man väljer att göra dem online.

Utbud av värdepapper

Swedbank har ett stort utbud av aktier, och här finns också ungefär 500 fonder att välja mellan. Detta är betydligt färre fonder än hos till exempel Avanza och NordNet, men utbudet är absolut inte dåligt och för många sparare är det fullt tillräckligt. Vad gäller aktier så erbjuder Swedbank handel med både svenska och utländska sådana.

Förutom aktier och fonder erbjuder Swedbank handel med vissa andra papper, bland annat depåbevis och optioner.

Kryptovaluta

Du kan inte förvara, köpa eller sälja kryptovaluta i ditt ISK hos Swedbank.

Kan jag spara kontanter i mitt ISK?

Ja, du kan spara kontanter i ditt ISK hos Swedbank. Det är dock inte en särskilt smart förvaringsplats för kontanter – såvida du inte planerar att köpa värdepapper för dem snart – eftersom du betalar skatt på ditt innehav i ditt ISK. När du förvarar pengar i ditt ISK måste du alltså skatta på dem, trots att de bara ligger där och inte ger dig någon avkastning. Du betalar skatt baserat på innehållet i ditt ISK, inte på avkastningen.

Värt att tänka på är också att du inte får någon ränta på likvida medel som ligger i ditt ISK.

Är tillgångarna i mitt Swedbank ISK låsta för någon viss tid?

Nej, Swedbak ISK är inte ett låst sparande. Du kan ta ut pengar från ditt Swedbank ISK när du vill; de är inte låsta och du drabbas inte av några straffavgifter. Du kan också när som helst ge order om att värdepapper i ditt ISK ska säljas.

Säkerhet för spararen

Ditt Swedbank ISK omfattas av den statliga insättningsgarantin (för kontanter), som räcker upp till 1 050 000 kronor per person och institut.

Ditt Swedbank ISK omfattas också av det statliga investerarskyddet. Där är den övre gränsen 250 000 kronor.

Beskattning

Lagen om hur ISK beskattas gäller oavsett vem du har ditt ISK hos. Ditt ISK hos Swedbank beskattas alltså enligt samma regler som alla andra ISK.

Du kan läsa mer om skattereglerna på vår sida om ISK beskattning.

Får jag bara ha ett ISK?

Nej, du kan ha flera ISK om du så önskar. Du kan öppna och använda ISK hos många olika tillhandahållare, och du kan också ha flera stycken ISK igång hos Swedbank.

Flyttning av tillgångar mellan ISK hos olika finansinstitut

Kan jag flytta värdepapper till mitt Swedbank ISK från mitt ISK hos något annat finansinstitut?

Det beror på reglerna hos det andra finansinstitutet. Swedbank har inget emot att du flyttar tillgångar till ditt Swedbank ISK och de tar inte ut någon avgift för att ta emot dem till ditt ISK. Däremot bör du kolla upp vilka regler som gäller hos tillhandahållaren som du vill flytta från, för det kan till exempel vara otillåtet eller bara tillåtet om du betalar en flyttavgift. (Om det inte är tillåtet att flytta tillgångar kan du istället sälja av dem, ta ut pengarna och sätta in i ditt Swedbank ISK.)

Kan jag flytta värdepapper från mitt Swedbank ISK till mitt ISK hos något annat finansinstitut?

De flesta värdepapper går att flytta från ditt Swedbank ISK, men det finns några undantag.

Viktigt att veta är att Swedbank tar ut en flyttavgift på 500 kronor för flytt av aktier som inte är svenska.