Nordea ISK

 

Några viktiga punkter

  • Du kan handla med aktier, fonder, optioner och vissa andra värdepapper i ditt Nordea ISK.
  • Handel över internet kostar vanligen 1-99 kronor per transaktion, och beloppet beror huvudsakligen på hur stor transaktionen är. För stora belopp är courtaget 0,06 procent. Handel via telefon eller besök på banken kostar minst 250 kronor per transaktion.
  • Nordea tar inte ut någon flyttavgift om du vill flytta dina värdepapper från ditt Nordea ISK till ett ISK hos någon annan tillhandahållare.

Courtage

Hur mycket du måste betala i courtage påverkas markant av hur du väljer att genomföra affären. Nordea erbjuder handel vi internet, telefon och personligt besök på bankkontoret. Vill man komma så billigt undan som möjligt är det internet som gäller, särskilt om man vill göra många små affärer eftersom handel via telefon och på bankkontor alltid kostar minst 250 kronor per transaktion.

  • Handel över internet kostar vanligen 1-99 kronor per transaktion, och beloppet beror huvudsakligen på hur stor transaktionen är. För stora belopp är courtaget 0,06 procent.
  • Handel via telefon eller på bankkontor kostar 0,40 procent, dock alltid minst 250 kronor per transaktion.

Om du är premiumkund kan du få tillgång till mer förmånliga courtagenivåer.

Utbud av värdepapper

I ditt Nordea ISK kan du handla med aktier och fonder, plus en del andra papper, bland annat optioner.

Utbudet av aktier innehåller både svenska och utländska aktier, så man kan ordna en bra geografisk spridning om man så önskar.

Det finns ungefär 550 olika fonder att välja mellan, varav ungefär hundra förvaltas av Nordea och resten är oberoende. Utbudet av fonder är varierat och fullt tillräckligt för många sparare, men inte alls lika stort som hos till exempel SAVR, Avanza och NordNet.

Kryptovaluta

Du kan varken köpa, sälja eller förvara kryptovaluta i ditt Nordea ISK.

Kan jag spara kontanter i mitt ISK?

Ja, det kan du. Men tänk på att du betalar skatt på innehavet i ditt ISK, så att långtidsförvara pengar i ett ISK är inte en bra idé, varken hos Nordea eller hos någon annan.

På grund av det låga ränteläget i Sverige får du inte någon ränta på pengarna du förvarar i ditt Nordea ISK. Samma sak gäller hos alla tillhandahållare vi granskat.

Är tillgångarna i mitt Nordea ISK låsta för någon viss tid?

Nej, ditt Nordea ISK är inte ett låst sparande och det finns inte några regler om att du måste vänta till något visst datum innan du kan ta ut dina pengar från ditt ISK. Du kan också när som helst ger order om att värdepapper i ditt Nordea ISK ska säljas.

Säkerhet för spararen

Ditt Nordea ISK omfattas av den statliga insättningsgarantin (upp till 1 050 000 kr per person och institut) och det statliga investerarskyddet (upp till 250 000 kr). Mer information hittar du hos riksgalden.se.

Beskattning

Ditt Nordea ISK beskattas enligt samma regler som alla andra ISK.

Mer information hittar du på vår sida om ISK beskattning.

Får jag bara ha ett ISK?

Nej, du kan ha många ISK om du så önskar. Du kan öppna och använda ISK hos många olika institut, och du kan också ha flera olika ISK hos Nordea.

Flyttning av tillgångar mellan ISK hos olika finansinstitut

Kan jag flytta värdepapper till mitt Nordea ISK från mitt ISK hos något annat finansinstitut?

Nordea tar inte ut någon avgift för att ta emot värdepapper, däremot kan det institut du flyttar värdepapper från ha regler som gör en flytt omöjlig eller tvingar dig att betala flyttavgift.

Kan jag flytta värdepapper från mitt NordNet ISK till mitt ISK hos något annat finansinstitut?

Ja, det går bra. Nordea kan ombersörja flytten och tar inte ut någon flyttavgift.