Nordnet

Om Nordnet

 • Nordnet är en bank vars huvudkontor ligger i Stockholm. Den svenska statliga insättningsgarantin gäller för pengar som förvaras hos Nordnet och det svenska statliga investerarskyddet gäller för investeringar. Mer om vad dessa skydd innebär, och vilka begränsningar de har, hittar du hos riksgalden.se.
 • Nordnet är en av pionjärerna inom nischen aktiehandel på internet. Nordnet grundades redan år 1996, som en bifirma till det svenska aktiebolaget E. Öhman J:or Fondkommission AB.
 • Nordnet är numera etablerade i både Sverige, Norge, Danmark och Finland.
 • Förutom att fungera som mäklare erbjuder Nordnet även bank- och pensionstjänster.
 • Under våren 2020 nådde Nordnet milstolpen 1 miljon kunder.
 • Moderbolaget Nordnet AB (publ) var börsnoterat på OMX Stockholms Mid Cap-lista 2000-2017. Den 25 november 2020 åternoterades bolaget på Nasdaq OMS Stockholms huvudlista under kortnumret SAVE.

Konton hos Nordnet

Det finns flera olika konton att öppna och använda sig av hos Nordnet, inklusive:

 • Sparkonto
 • Aktiekonto
 • Investeringssparkonto (ISK)
 • Valutakonto

Nordnet sparkonto

Ett Nordnet sparkonto är fritt från avgifter, inklusive uttagsavgifter. Det är inte en bunden sparform, utan du kan när som helst göra uttag. På grund av det allmänt låga ränteläget i Sverige får du inte någon ränta på pengarna i ditt Nordnet sparkonto.

Nordnet ISK

Det är endast privatpersoner som kan öppna ISK. Ett ISK är utformat för att deklaration och beskattning ska bli extra enkelt och smidig för spararen/handlare. När du handlar med värdepapper i ditt ISK behöver du inte redovisa inköpspris och försäljningspris i deklarationen, eftersom ISK beskattas helt annorlunda.

Nordnet aktiekonto

Nordnet aktiekonto är lämpligt för handel med värdepapper när du inte vill använda ett investeringssparkonto (ISK). Aktiekontot beskattas helt annorlunda än ett ISK, så det gäller att välja med omsorg. Det är tillåtet att ha både aktiekonto och ISK hos Nordnet samtidigt, så att du kan välja själv vad som passar bäst för dig i varje situation.

Nordnet valutakonto

Du kan ha upp till sex stycken olika valutakonton hos Nordnet. Dessa konton låter dig förvara andra valutor än svenska kronor.

Att ha ett Nordnet ISK

Nordnet är ett mycket populärt val bland svenskar som använder sig av ett investeringssparkonto (ISK) för sina investeringar. Med ett ISK hos NordNet får du tillgång till flera olika värdepapperstyper, inklusive stora kataloger av aktier respektive fonder.

Att spara i fonder hos Nordnet

Nordnet har ett mycket stort utbud av fonder och du kan välja mellan 1500+ olika fonder när du investerar.

Om du är ute efter en fond med mycket låg förvaltningsavgift kan vi tipsa om de fyra indexfonder som Nordnet förvaltar själva:

 • Nordnet Indexfond Global. Detta är en globalfond som ger dig mycket stor geografisk spridning av risk. Den är anpassad för att följa ett index som består av drygt 1 500 företag spridda över 23 utvecklade länder världen över.
 • Nordnet Indexfond Europa. Om du vill ha lite mer koncentrerad geografi kan du välja denna indexfond, vilken är inriktad på Europa. Den är anpassad för att följa ett index som är baserat på stora företag hemmhörandes i några av Europas största ekonomier. De sektorer som dominerar är hälso- och sjukvård, konsumentvaror, finans och industri.
 • Nordnet Indexfond USA. Den här fonden är anpassad för att följa indexet S&P500. Detta är ett aktieindex som består av 500 stora börsnoterade aktiebolag som handlas i USA. Samtliga är noterade vid NYSE eller NASDAQ. S&P är det näst största indexet i USA, efter DJIA.
 • Nordnet Indexfond Tillväxtmarknad. Det här är en indexfond för dig som vill ha exponering mot tillväxtmarknader. Den är anpassad för att följa utvecklingen för drygt 1 000 företag som är utspridda över 26 olika utvecklingsländer.

Kan jag handla med kryptovaluta hos Nordnet?

Det går inte att köpa, sälja eller förvara kryptovaluta hos Nordnet. Trots detta kan du skaffa dig exponering mot både Bitcoin, Ethereum, Litecoin och Ripple eftersom Nordnet erbjuder handel med certifikat baserade på dessa kryptovalutor. Du kan alltså ägna dig åt kryptovalutaspekulation utan att faktiskt äga någon kryptovaluta.

Finns det Contracts for Difference (CFD) hos Nordnet?

Nej, Nordnet erbjuder inte CFD:er. Om du tycker om CFD:er kan det vara värt att ta en titt på de certifikat som säljs hos Nordnet eftersom de påminner en del om CFD:er.

Finns det binära optioner hos Nordnet?

Nej, Nordnet erbjuder inte binära optioner.

Courtage hos Nordnet

Courtageklasser – välj den som passar din handel bäst

En anledning till att Nordnet blivit så stora på den svenska marknaden är att de erbjuder mycket förmånliga courtageklasser. Varje klass är anpassad för att passa en viss typ av investerare så om man till exempel är en småsparare som gör små köp av värdepapper kan man välja en courtageklass som innebär mycket låga courtage för handel med små poster. Har man däremot planer på att göra stora köp kan man välja en courtageklass där man betalar ett fast courtage istället för procentuellt, så att de stora beloppen inte leder att man betalar ofantliga courtage.

På samma vis bör man fundera på om man tänker hålla sig till nordiska värdepapper, eller om man vill handla utanför Norden. De courtageklasser som är avsedda för småsparare har ett högre courtage för handel utanför Norden än inom Norden. Går man upp till de högre klasserna Mellan och Fast finns inte någon sådan skillnad.

Kan jag byta courtageklass? Man kan inte kortsiktigt hoppa hit och dit mellan courtageklasser hur som helst, men det finns definitivt möjlighet att byta courtageklass hos Nordnet om dina handelsvanor ändras. Du kan alltså till exempel starta i courtageklassen Mini och senare byta till Liten eller Mellan eftersom du börjat handla mer med medelstora poster. På samma vis kan du t ex gå från Fast till Mini om du bestämmer dig för att börja ägna dig mer åt frekvent daglig handel med jättesmå poster och behöver en courtageklass som matchar den typen av handel.

COURTAGEFRI aktiehandel för nybörjare

När man precis börjat handla med värdepapper och bara har små summor att investera känns det ofta surt att se hur det lilla kapitalet naggas i kanten av köpcourtage och säljcourtage. För att göra det enklare för nybörjare att bygga upp en värdepappersportfölj erbjuder Nordnet viss courtagefri aktiehandel under dina första 6 månader hos dem, så länge du uppfyller vissa villkor. Det krävs bland annat att värdet på ditt innehav (inklusive pengar) inte överstiger 80 000 kronor. Mer detaljerad information hittar du hos Nordnet.

Courtagefri handel är endast tillgänglig för handel med aktier som är noterade vid Nasdaq Stockholm (”Stockholmsbörsen”).

Courtageklass: Mini

Om du huvudsakliga ska göra affärer som understiger 15 600 kronor är detta den bästa courtageklassen för dig, eftersom minimicourtagen är så låga. Du betalar 0,25% i courtage, dock alltid minst 1 krona per transaktion inom Norden och minst 9 kr/transaktion utanför Norden.

Exempel: Om du investerar 5 000 kronor betalar du 12,50 kr i courtage. Detta eftersom 5 000 x 0,25% = 12,5.

Courtageklass: Liten

Courtageklassen Liten har lägre procentuellt courtage än courtageklassen Mini, men minimicourtaget är högre. Det procentuella courtaget är bara 0,15% för Liten, men du betalar alltid minst 39 kr per transaktion inom Norden och minst 49 kr för transaktioner utanför Norden. Därför passar Liten bäst om du vanligen gör affärer inom spannet 15 600 kr – 46 000 kr.

Exempel: Om du investerar 5 000 kronor inom Norden betalar du 39 kronor i courtage. Detta trots att 5 000 x 0,15% bara är 7,50 kr. Vill du handla med den här typen av små poster är alltså courtageklassen Mini att föredra, eftersom Liten har så pass högt minimicourtage.

Courtageklass: Mellan

Med den här courtageklassen spelar det ingen roll om du köper värdepapper inom eller utanför Norden; courtaget blir det samma. Courtaget är 0,069% dock alltid minst 69 kronor. Courtageklassen Mellan rekommenderas för personer vars affärer tenderar att vara större än 46 000 kronor men inte överstiga 143 478 kr.

Exempel: Du investerar 100 000 kronor och betalar 69 kronor i courtage. Hade du investerat 100 000 kronor i courtageklassen Mini hade du istället betalat 250 kronor i courtage, och i Liten hade affären kostat 150 kronor.

Courtageklass: Fast

Den här courtageklassen är bäst för affärer som överstiger 143 478 kronor. Du betalar 99 kronor i courtage oavsett hur stor transaktionen är, och oavsett om affären sker inom eller utanför Norden.

Exempel: Du investerar 200 000 kronor och betalar 99 kronor i courtage. Hade du haft courtageklassen Mellan hade du istället betalat 138 kronor i courtage, eftersom 200k x 0,069% = 138.

Att låna pengar från Nordnet

Nordnet Bank har flera olika lån tillgängliga för sina kunder, inkusive bolån, vanligt privatlån (blancolån) och lån med värdepapper som säkerhet.

Nordnet Bolån

Nordnet Bolån är tillgängligt även om du inte har några besparingar eller investeringar hos Nordnet, men villkoren är mer förmånliga för kunder som hunnit spara ihop en del på sitt/sina konton hos Nordnet. Allra bäst villkor får kunder som har minst 1 miljon kronor i tillgångar hos Nordnet. Räntan brukar dock hållas tämligen låg även för låntagare utan besparingar.

Du får låna maximalt 60% av bostadens värde.

Om din ekonomi tillåter kan du beviljas både ett Nordnet bolån och ett vanligt Nordnet privatlån samtidigt, vilket kan göra det enklare att närma sig totalkostnaden för bostadsköpet.

Nordnet Privatlån (blancolån)

Nordnet Privatlån är ett lån utan säkerhet; ett så kallat blancolån.

Högsta möjliga lånebelopp är 500 000 kronor men om du kan beviljas ett så stort lån beror förstås på din ekonomiska situation.

Räntan är mycket konkurenskraftig, och man måste inte ha besparingar hos Nordnet för att få sin låneansökan beviljad.

Tips! Använd autogiro för att betala av lånet, du slipper du aviavgifterna.

Nordnet Portföljlån

Det här är ett lån där du sätter din investeringsportfölj som säkerhet för lånet. Nordnet gör en bedömning av portföljens riskprofil för att avgöra hur pass bra säkerhet den utgör. Man kan få låna upp till 10x hävstång, och räntan kan sättas så pass lågt som under en procent.