SAVR ISK

 

Några viktiga punkter

  • Du kan bara handla med fonder hos SAVR; inte med aktier eller några andra värdepapper.
  • Med SAVR betalar du lägre förvaltningsavgift än normalt för många populära aktivt förvaltade fonder.
  • Du kan handla courtagefritt med fondandelar i svenska fonder.
  • En växlingsavgift på 0,5% tas ut för handel med fonder som inte handlas i SEK.
  • SAVR tar ut en plattformsavgift på 0,09% per år.
  • Du kan inte flytta fondandelar till ditt SAVR ISK från ett ISK hos någon annan tillhandahållare.
  • Det finns cirka 1 300 fonder att välja mellan hos SAVR.

SAVR – en ovanligt nischad tillhandahållare av ISK

SAVR skiljer sig från de flesta andra finansinstitut som erbjuder ISK. SAVR inriktar sig enbart på fonder, och här kan du alltså inte handla med aktier, option eller några andra värdepapper.

Alla fondmäklare får provision från fonderna när de förmedlar en investering (köp av fondandelar). SAVR har valt att använda en stor del av sina komissioner för att sänka de fondförvaltningsavgifter som spararna måste betala till fonderna. Detta är framförallt av intresse om du har tänkt att spara i aktivt förvaltade fonder, eftersom de ofta har tämligen höga förvaltningsavgifter och SAVR kan ge dig rejäla rabatter som gör stor ekonomisk skillnad över tid. För exakt samma fond kan det vara en markant skillnad mellan att köpa den via SAVR och att köpa den genom någon vanlig mäklare. Det är vanligt att man kan sänka fondförvaltningsavgiften med 0,3-0,5 procentenheter genom att handla via SAVR.

Om du däremot planerar att investera i passivt förvaltade fonder, till exempel indexfonder, kan du inte räkna med att få någon stor rabatt genom att gå via SAVR, och denna typ av fonder brukar ha låga förvaltningsavgifter oavsett vilken mäklare man går genom.

När du räknar på om du ska välja SAVR eller ej behöver du också ta med i beräkningen att SAVR tar ut en årlig plattformsavgift på 0,09 procent. Du behöver alltså kolla om de rabatter du kommer att få väger upp kostnaden för att få tillgång till plattformen.

Vidare är det viktigt att komma ihåg att SAVR erbjuder courtage-fri handel med svenska fonder, vilket givetvis är mycket positivt för den som planerar att köpa och sälja svenska fonder. Där kan man spara en hel del pengar jämfört med mäklare som tar ut courtage för varje fondtransaktion. För fonder som handlas i någon annan valuta än svenska kronor tar SAVR ut en växlingsavgift på 0,5 procent.

Courtage och plattformsavgift

  • SAVR tar inte ut något courtage när du handlar med svenska fondandelar. (Detta gäller både köp och försäljning.)
  • För handel i utländska fonder som handlas i annan valuta än svenska kronor tar SAVR ut en växlingsavgift på 0,5 procent.

Viktigt: SAVR tar ut en årlig plattformsavgift på 0,09 procent. Om detta är en kostnad som är värd att ta beror på din investeringsplan. Om du planerar att köpa fondandelar i aktivt förvaltade fonder kan du ofta spara igen pengarna som plattformen kostar eftersom SAVR erbjuder betydligt lägre förvaltningsavgifter. Särskilt i kombination med den courtagefria handeln med svenska fondandelar kan detta bli ett bra val. Om du däremot har siktet inställt på passivt förvaltade fonder som redan utan SAVR har en låg förvaltningsavgift kommer du troligen inte spara tillräckligt mycket på att använda SAVR för att det ska väga upp plattformsavgiften. Växlingsavgiften för fonder som handlas i utländsk valuta bör man också ta i beaktande, om köp av sådana fonder ingår i din investeringsplan.

Utbud av värdepapper hos SAVR

SAVR skiljer sig från konkurrenterna genom att enbart erbjuda handel med fondandelar. Här kan du alltså inte handla med aktier, optioner, certifikat eller liknande, utan det är bara fonder som gäller. Värt att nämna i sammanhanget är att det är full tillåtet att öppna ISK hos flera olika finansinstitut, så du kan t ex sköta ditt fondsparande hos SAVR och ha ett ISK hos något annat institut för dina investerignar i aktier, optioner, osv.

Med ett ISK hos SAVR kan du handla med drygt 1 300 olika fonder.

Kryptovalutor

Du kan inte handla med eller förvara kryptovaluta i ditt ISK hos SAVR.

I skrivande stund känner vi inte till någon fond i utbudet hos SAVR som erbjuder exponering mot kryptovaluta, men saker kan ändras snabbt i investeringsvärlden så det är alltid idé att kontakta SAVR direkt för att höra sig för, om detta är en viktig punkt för dig.

Kan jag spara kontanter i mitt ISK?

Ja, du kan förvara likvida medel i ditt SAVR ISK. Att använda sitt ISK för långtidsförvaring av likvida medel är dock inte något vi rekommenderar – varken hos SAVR eller hos någon annan. Detta eftersom du inte får någon avkastning på pengarna, och dessutom måste betala skatt på dem. Ett ISK beksattas på innehav, så du skattar på pengarna även om de bara ligger där.

Är tillgångarna i mitt SAVR ISK låsta för någon viss tid?

Nej, du kan när som helst ge order om att fondandelar ska säljas, och sedan ta ut pengarna efter försäljningen. Detta sker utan att du drabbas av straffavgifter eller liknande, för SAVR ISK är inte ett låst sparande.

Däremot kan du inte flytta fondandelar från sitt SAVR ISK till ditt ISK hos någon annan tillhandahållare. Du måste istället sälja av dem och ta ut pengarna, och därefter kan du förstås använda pengarna hur du vill – till exempel sätta in dem i ditt andra ISK och köpa fondandelar där.

Säkerhet för spararen

Ditt SAVR ISK omfattas av den statliga insättningsgarantin (för kontanter) och det statliga investerarskyddet. Den statliga insättningsgarantin är 1 050 000 kronor per person och institut, medan det statliga investerarskyddet bara går upp till 250 000 kronor.

Beskattning av ISK

Ditt ISK hos SAVR beskattas enligt samma regler som alla andra ISK.

Du kan läsa mer om detta på vår sida om ISK beskattning.

Får jag bara ha ett ISK?

Du får ha flera ISK hos SAVR om du vill, och du kan också ha ISK hos SAVR samtidigt som du har ISK hos andra tillhandahållare. Eftersom SAVR bara inriktar sig på fonder är det mycket vanligt att sparare öppnar ISK hos andra tillhandahållare för att även kunna spara i aktier och andra värdepapper, samt för att köpa passivt förvaltade fonder är den rabatt som SAVR kan erbjuda vanligen inte väger upp den årliga kostnaden för att få tillgång till SAVR-plattformen.

Flyttning av tillgångar mellan ISK hos olika finansinstitut

Kan jag flytta värdepapper till mitt SAVR ISK från mitt ISK hos något annat finansinstitut?

Nej, det går inte.

Du kan inte flytta fondandelar till ditt SAVR ISK eftersom du måste köpa dina fondandelar via SAVR för att få SAVR-rabatten. Du kan inte heller flytta några andra värdepapper (t ex aktier) eftersom SAVR bara inriktar sig på fonder.

Kan jag flytta värdepapper från mitt SAVR ISK till mitt ISK hos något annat finansinstitut?

Vi väntar på att SAVR ska svara på denna fråga.