Swing trading

Swing trading är en form av spekulation där man försöker tjäna pengar på förhållandevis korta svängningar på marknaden, men i normalfallet håller positioner öppna längre än bara en handelsdag. Den typ av kortsiktig spekulation där man inte sitter med några öppna positioner alls vid handelsdagens slut kallas istället för day trading.

Det är inte ovanligt att personer som ägnar sig åt swing trading håller vissa positioner öppna i flera veckor i väntan på rätt tillfälle att stänga dem. Samtidigt finns det swing traders som aldrig skulle hålla positioner öppna så pass länge, utan rutinmässigt stänger nästa handelsdag eller inom några handelsdagar. Inom fältet swing trading förekommer många olika stilar och tekniker, och som nybörjare kan det ta tid innan man hittar vad som passar bäst ihop med de egna preferenserna.

Swing trading faller alltså någonstans mellan day trading och att göra långsiktiga investeringar.

Tillgångar

Swing trading förekommer för väldigt många olika tillgångstyper, inklusive aktier, optioner, futurer, ETF:er, traditionell valuta och kryptovaluta.

En viktig punkt att ta i beaktande är likviditeten för den tillgång du överväger att köpa. Som swing trader är det viktigt att kunna stänga positionen exakt när du vill stänga den. Du gör ju inte långsiktiga investeringar i tillgångar som du vill äga under fler år, utan när du beslutar dig för att avyttra till exempel en aktiepost vill du att försäljningen ska ske direkt så att inte tillfället går förlorat.

Vidare krävs förstås en viss volatilitet. Om det inte sker några ”swings” försvinner lite av grundidén med swing trading.

Swing trading är ofta extra knepig i de extrema ändarna av marknadens spektrum, det vill säga extrem ”bull market” eller extrem ”bear market”. Vissa swing traders väljer att ta ett steg tillbaka och undvika dessa perioder, medan andra anpassar sina strategier för att kunna fortsätta vara aktiva trots att även värdepapper som normalt har tydliga svängningar nu knappt svänger alls utan bara stiger (bull) eller sjunker (bear).

De flesta swing traders föredrar marknader som inte är tydliga bull eller bear, och den här typen av marknader har också en tendens att få andra sorters handlare att – för en period – gå över till att ägna sig åt swing trading eftersom swing trading fungerar så bra på dessa marknader.

Storlek

Inom day trading är det vanligt att köpa stora poster, eftersom man försöker tjäna pengar på väldigt små svängningar som sker inom en och samma handelsdag. Det är extremt vanligt att day traders använder sig av hävstänger för att kunna köpa dessa stora poster, vilket innebär att de handlar med lånade pengar.

Inom swing trading låter man det ta längre tid mellan öppning och stängning av en position, och förhoppningen är att kursen ska hinna ändra sig mer markant. Därför krävs inte en lika stor post för att göra samma vinst som day tradern. Vidare ses swing trading ofta som mer riskabelt just eftersom posterna hålls öppna över längre tid, och detta bidrar ytterligare till att swing traders gärna håller posterna små i jämförelse med day traders poster. Förutsättningarna för att begagna sig av hävstänger för positioner som ska hållas öppna länge är också annorlunda hos de flesta mäklare.

Teknisk analys

Det är vanligt att swing traders använder sig av teknisk analys för att försöka identifiera bra tidpunkter för att öppna och stänga positioner.

Flera handelsplattformar på nätet har inbyggda verktyg för teknisk analys, och erbjuder gratis utbildnigsmaterial för den som vill lära sig mer om vad teknisk analys är. Kortfattat så bygger konceptet på att använda historisk marknadsdata för att försöka förutspå framtida rörelser. För att göra det enklare att analysera datan används vanligen diagram, grafer och liknande så att man enklare kan upptäcka olika mönster – över olika tidsperioder. En person som använder teknisk analys för day trading kommer vanligen att zooma in på snävare tidsperioder än någon som ägnar sig åt swing trading.

Det är vanligt att day traders fokuserar starkt på fyratimmarsdiagram och dagsdiagram, medan swing traders är mer intresserade av diagram som sträcker sig över flera dagar.

Inom teknisk analys är det vanligt att swing traders försöker upptäcka följande mönster:

  • Moving average crossovers
  • Cup-and-handle patterns
  • Head-and-shoulders patterns
  • Triangles
  • Flags
  • Shooting stars
  • Double bottoms

Automatiserad swing trading

Det finns särskild mjukvara (”robotar”) som man kan använda för att automatisera sin swing trading och överlämna en stor del av beslutsfattandet till någon annan. Vanligen arbetar robotarna ihop med Expert Advisor (EA) mjukvara. Det är vanligt att man måste betala en avgift för att prenumerera på signaler från Expert Advisors.

Att tänka på

Dina tillgångar kan bli värdelösa

Det är viktigt att komma ihåg att du alltid riskerar att förlora de pengar du satsar. Riskera inte kapital du inte har råd att förlora. Detta är inte unikt för swing trading utan gäller alla former av trading.

Riskhantering

Inom fältet swing trading har du möjlighet att justera riskprofilen för din totala portfölj, till exempel vad gäller vika tillgångar du köper, hur stort kapital du har i öppna positioner vid varje given tidpunkt, och hur du fördelar dina öppna positioner över olika tillgångar.

Som nybörjare bör man aldrig har mer än en liten del av sin totala bankrulle i öppna positioner. På så vis har man möjlighet att återhämta sig även om något helt oväntat händer på marknaden som raserar de öppna positionerna.

Att använda sig av stop loss och liknande automatiserade order har både fördelar och nackdelar, och bör övervägas noga innan man fattar något beslut.

Tänk långsiktigt

Du kommer att uppleva förluster.

Swing trading handlar om att konsekvent gå plus över tid. Om du blir besatt varje gång en affär inte går som du hoppats kommer swing trading att påverka din mentala hälsa negativt, och denna besatthet riskerar också att göra dig till en sämre handlare.

Det viktiga är att hålla koll på hur det går för din strategi över tid. Inte ens en vanlig glasskiosk går plus varje dag – det kommer att finnas regniga dagar då kostnaderna att driva kiosken överstiger vinsten från de sålda glassarna. Det viktiga är att ha en strategi som gör att glasskiosken konsekvent går plus över tid, istället för att bli hysterisk över enskilda minusdagar. Jobba också på att kontinuerligt förbättra glasskiosk genom att analysera styrkor och svagheter.

Passar du för swing trading?

Framgångsrika swing traders är ofta personer som både har disciplin och tålamod och gillar att hålla koll på marknaden och alltid vara redo att agera.

Människor som älskar att hålla koll, vara mitt i smeten och agera snabbbt men saknar discplin och tålamod blir ofta av med sina pengar tämligen snabbt på swing trading, eftersom de till exempel inte har disciplin nog att stänga positionen vid den utvalda tidpunkten utan håller den öppen lite till, lite till, lite till i hopp om att tjäna ännu mer pengar istället för att nöja sig med en fin liten vinsthemtagning. De blir lockade av kicken som ständigt ökad risk ger, och till slut går det illa.

En annan kategori av personer som bör avstå från swing trading är personer som har gott om disciplin och tålamod, men som mår dåligt över att ständigt behöva känna sig nödgade att hålla koll på marknaden och vara redo att agera direkt när rätt tillfälle infinner sig. Känner man så är det ofta bättre att göra mer långsiktiga investeringar som man inte ängsligt bevakar dagligen utan sitter på för framtiden. Intressant nog innehåller den här kategorin faktiskt också en del framgångsrika day traders, eftersom de gillar att alla positioner är stängda när handelsdagen är över. När de lämnar datorskärmen vid handelsdagens slut kan de slappna av, eftersom inga positioner är öppna och pockar på deras uppmärksamhet. De kan också välja att bara ägna sig åt day trading vissa dagar, och på så sätt få möjlighet att ägna sig åt annat resten av tiden.

Att lära sig mer om swing trading

Om du är intresserad av att lära dig mer om swing trading finns det massor av material tillgängligt gratis på internet, både i textformat och i form av inspelade föreläsningar (enbart ljud eller ljud + bild). Det är bra att ta del av flera olika källor, ha ett kritiskt förhållningssätt och inte lita blint på någon viss ”guru” som utlovar guld och gröna skogar bara man betalar 99 dollar för just hans metod.

Det finns också forum online där personer som ägnar sig åt swing trading delar med sig av sina erfarenheter och diskuterar olika frågor.