Investeringssparkonto (ISK konto)

Sparformen investeringssparkonto (ISK) skapades för att göra det enklare för privatpersoner i Sverige att spara i och handla med värdepapper, såsom aktier och fondandelar.

När man handlar med värdepapper utanför ett ISK behöver man deklarera vinster och förluster manuellt, och betala skatt på eventuella vinster. Detta innebär bland annat att man måste veta vad man köpte sina värdepapper för, även om köpet skedde för många år sedan.

Med ett ISK slipper man allt det extrajobbet, för man beskattas inte på realiserade vinster. Istället schablonbeskattas man varje år baserat på värdet på det som ligger i ens ISK samt insättningar man gjort under året. Vad som gör det hela ännu enklare är att den bank eller finansinstitut som du har ditt ISK hos kommer att skicka in alla nödvändiga siffror till Skatteverket automatiskt, och Skatteverket räknar fram vad du ska betala i skatt på ditt ISK. När din deklarationsblankett produceras fylls beloppet i av Skatteverket, så att det bara är för dig att godkänna. Lätt som en plätt.

Får företag och andra organisationer använda sig av ett ISK?

Nej, ISK är bara för privatpersoner.

Hur fungerar ett ISK?

 • Du öppnar ett ISK hos en bank eller annat finansinstitut som erbjuder ISK. Du kan till exempel vända dig till någon av de svenska bankerna (Swedbank, Nordea, Handelsbanken, SEB, etc) eller nätmäklare som NordNet och Avanza. Regler, villkor och utbud av värdepapper varierar mellan de olika tillhandahållarna, så det kan löna sig att granska dem innan man väljer. Det är också tillåtet att öppna och använda ISK hos flera tillhandahållare samtidigt, för att dra nytta av deras respektive styrkor.
 • I ditt ISK kan du handla med värdepapper, till exempel aktier och fondandelar.Exakt vad som är tillgängligt beror på vem du har ditt ISK hos, inom det ramverk som lagen stipulerar. Hos den nischade tillhandahållaren SAVR går det till exempel bara att handla med fondandelar, medan de flesta banker och allmänna nätmäklare erbjuder lite av varje – aktier, fondandelar, optioner, kanske vissa depåbevis, och så vidare. Det är också tillhandahållaren som avgör vad och hur mycket som är tillgängligt inom varje kategori; NordNet och Avanza erbjuder till exempel långt över tusen olika fonder, medan många av storbankerna har lagt sig kring cirka 500 stycken.
 • När du köper och säljer värdepapper i ditt ISK behöver du inte bry dig om reavinstbeskattning för någon sådan finns inte. Du betalar inte skatt på realiserade vinster och du får inte göra förlustavdrag när du säljer värdepapper med förlust. Du får inte heller göra avdrag för andra kostnader, t ex courtage och fondförvaltningsavgifter.
 • För att avgöra hur mycket skatt du ska betala på ditt ISK tittar Skatteverket på värdet av tillgångarna i ditt ISK + värdet på de insättningar du gjort under året. Detta (kapitalunderlaget) multipliceras med en procentsats som varierar med statslåneräntan, och på beloppet de får fram betalar du 30% skatt.Är statslåneräntan låg blir det alltså mindre att betala, och skulle statslåneräntan gå upp ökar även beloppet vi betalar i skatt på våra ISK. Istället för att titta på hur mycket du faktiskt gått med vinst i ditt ISK (reavinst eller värdeökning) under beskattningsåret blir du alltså schablonbeskattad baserat på det allmänna ränteläget i Sverige.

Kostar det pengar att öppna ett ISK?

Det finns gott om banker och andra finansinstitut som låter dig öppna ett Investeringssparkonto helt gratis. Att ha ett Investeringssparkonto ör vanligtvis också helt gratis. Du kan alltså öppna ett ISK idag utan att det kostar något och sedan göra din första insättning när det passar dig.

Viktigt: Att bara ha ett ISK kostar vanligen inte något, utan du betalar för de affärer du gör. Det finns dock undantag; vissa tillhandahållare tar ut en årlig plattformsavgift baserat på värdet av tillgångarna i ditt ISK. Kontrollera alltid i förväg vad som gäller.

Värt att veta i sammanhanget är också att det finns tillhandahållare som, under vissa omständigheter, låter dig göra vissa typer av affärer utan att du måste betala något courtage (transaktionsavgift). Det kan till exempel vara så att de låter småsparare som inte har så mycket i sitt ISK handla med aktier courtagefritt.

Hur skaffar jag ett ISK?

Du skaffar ett ISK genom att vända dig till någon av de aktörer som erbjuder ISK.

Exempel på sådana är:

 • Avanza
 • NordNet
 • Handelsbanken
 • Swedbank
 • SEB
 • Nordea
 • SAVR

Du kan skaffa ett ISK via internet och legitimera dig med bank-ID. På så vis kan du komma igång mycket snabbt och utan att behöva besöka något kontor eller sitta i telefonkö. Det finns även möjlighet att beställa hem pappersblanketter, men det tar förstås lite längre tid.

Är det tillåtet att ha flera ISK?

Ja, det är tillåtet att ha flera ISK. Du kan alltså öppna ISK hos flera aktörer för att dra nytta av deras olika styrkor. Det är inte ovanligt att sparare har ett ISK hos en aktör som ger bäst villkor för deras sparande i fondandelar, ett annat ISK hos en aktör som har bättre villkor för frekvent handel med små aktieposter, ett tredje ISK för långsiktigt sparande i stora aktieposter, och så vidare.

Väldigt många aktörer låter dig också öppna flera ISK hos dem om du så önskar. Du kan till exempel ha flera ISK hos samma bank eller institut för att göra det enklare för dig att hålla isär olika sparmål, olika investeringsstrategier, och så vidare.

Är det tillåtet att ha både ISK och värdepappersdepå (VPD)?

Ja, det finns ingen regel som säger att du måste välja mellan ISK och värdepappersdepå (VPD).

Är ISK ett bundet/låst sparande?

Det finns inget i lagstiftningen som kräver att ett ISK ska vara ett bundet/låst sparande, och det finns många aktörer som låter dig ha ett ISK hos dem helt utan bindningstider eller liknande. Du kan då när som helst ta ut eventuella pengar från ditt ISK. De är inte låsta och du drabbas inte heller av straffavgifter eller försämrade villkor för att du vill göra ett eller flera uttag. Grundtanken med ISK är att det ska vara enkelt och smidigt att använda för vanlig privatpersoner, utan krångliga och begränsande regler kring uttag, beskattning av uttag, och så vidare.

Värt att veta i sammanhanget är också att du när som helst kan ge order om att vissa eller alla värdepapper i ditt ISK ska säljas av. Pengarna som inkommer när de säljs hamnar automatiskt i ditt ISK och du kan smidigt föra över dem till ditt vanliga bankkonto.

 • Att sälja värdepapper i ditt ISK utlöser inte reavinstbeskattning.
 • Att ta ut pengar från ditt ISK innebär inte att du måste betala skatt på uttaget.

Att köpa, sälja och förvara värdepapper i ett ISK

Exakt vad du kan handla med i ditt ISK beror på två faktorer:

 • Lagstiftningens ramverk för vad som är tillåtet. Några exempel på värdepappersslag som lagen tillåter är aktier, fondandelar, obligationer, aktieindexobligationer och warranter. Inom varje kategori kan det finns ytterligare begränsningar. Till exempel är inte alla aktier tillåtna, utan bara de som uppfyller vissa krav (se nedan).
 • Vilken tillhandahållare (bank eller annat finansinstitut) som du har ett ISK hos. Det är tillhandahållaren som, inom lagens ramverk, bestämmer vilka aktier, fonder och andra värdepapper som ska vara tillgängliga för handel i ISK hos just dem. Det är till exempel därför du kan hitta över 1 300 fonder i katalogen hos Aktör A och färre än 600 fonder i katalogen hos Aktör B, och så vidare. Vissa aktörer erbjuder handel med optioner medan andra inte har en enda option i sin katalog, etc.

Vilka aktier tillåter lagen om ISK?

Grundregeln är att två sorters aktier tillåts för ISK:

 • Aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad (”börs”) någonstans i världen.
 • Aktier som är upptagna till handel på en marknadsplats inom EU/EES.

Det finns också vissa specifika regler som kan göra att aktier som uppfyller något av grundkraven här ovanför ändå inte godkänns för ditt ISK. Det finns till exempel ett allmänt förbud mot aktier i fåmansbolag, och du får inte heller ha aktier i ditt ISK om du eller närstående direkt eller indirekt äger mer än 10% av aktiebolaget.

Om du vill ha mer information om reglerna för aktier i ISK, besök Skatteverket.se.

Är det tillåtet att förvara pengar i mitt ISK?

Ja, både svensk och utländsk valuta kan förvaras i ditt ISK.

Du kan göra insättningar av pengar till ditt ISK och förvara pengar i ditt ISK. När du säljer av värdepapper i ditt ISK hamnar pengarna automatiskt i ditt ISK, och du väljer själv om du vill låta dem ligga kvar, föra över dem till ditt bankonto eller köpa nya värdepapper för dem.

Vi avråder dock från att du använder ISK som ett sparkonto för långsiktig förvaring av pengar. Detta eftersom du betalar skatt på värdet att tillgångarna i ditt ISK. Om du istället har pengarna i ett bankkonto betalar du bara skatt på avkastningen.

Att ha pengar liggandes i sitt ISK är praktiskt när man planerar att snart köpa värdepapper och bara väntar på rätt köptillfälle. Vill du däremot långtidsförvara pengar finns det andra lösningar som är bättre, både vad gäller beskattning och avkastning.

På grund av det allmänt låga ränteläget i Sverige har vi inte lyckats hitta någon tillhandahållare som betalar ränta på pengar i ISK. Detta är inte unikt för ISK, utan det är även svårt att hitta ett vanligt icke-låst bankkonto där man får ränta på sina pengar.

Omfattas mitt ISK av den statliga insättningsgarantin?

Pengar du förvarar i ditt ISK omfattas av den statliga insättningsgaranti i enlighet med de vanliga reglerna för insättningsgarantin. För närvarande går taket för insättningsgarantin vid 1 050 000 kronor per person och institut.

Mer information hittar du hos riksgalden.se.

Omfattas mitt ISK av det statliga investerarskyddet?

Ja, ett ISK omfattas av det statliga investerarskyddet. Taket går vid 250 000 kronor.

Mer information om vad det statliga investerarskyddet innebär och när man kan ha nytta av det hittar du hos riksgalden.se.

Hur beskattas ett ISK?

Om du har köpt och sålt värdepapper tidigare utan ISK, till exempel aktier i en värdepappersdepå, är du förmodligen van vid att betala skatt på realiserade vinster (= när du sålt värdepapper med vinst) och göra förlustavdrag för realiserade förluster (= när du sålt värdepapper med förlust).

Att använda sig av ett ISK fungerar annorlunda, eftersom du inte betalar skatt på realiserade vinster och inte får göra avdrag för realiserade förluster. Istället är det värdet på det som ligger i ditt ISK som ligger till grund för beskattningen.

ISK skapades för att göra det enkelt för privatpersoner att spara i värdepapper, till exempel aktier och fondandelar, och som ett led i detta har banker och andra finansinstitut som erbjuder ISK också en skyldighet att rapportera in alla nödvändiga siffror rörande ditt ISK till Skatteverket. Skatteverket räknar ut din skatt och beloppet kommer att vara förifyllt på din deklarationsblankett. Mycket praktiskt!

Vad ska jag betala i skatt för mitt ISK?

 1. Först räknas kapitalunderlaget fram. Lägg ihop de insättningar du gjort under beskattningsåret + värdet på tillgångarna i ditt ISK den 1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober (eller första vardagen därefter, när den 1:e inte är en vardag). Summan du får fram ska divideras med fyra. Resultatet är kapitalunderlaget.
 2. Kapitalunderlaget ska multipliceras med en schablon som består av statslåneräntan den 30 november året innan beskattningsåret + 1 procentenhet. Schablonen ska dock alltid vara minst 1,25%.Exempel: Statslåneräntan den 30 november 2019 var -0,09 %. Minus 0,09% plus 1 procentenhet är bara 0,91%. Eftersom det finns ett krav på att schablonen ska vara minst 1,25% blev alltså schablonen för beskattningsåret 2020 1,25%.Låt oss anta att ditt kapitalunderlag för beskattningsåret 2020 är 100 000 kronor. 100 000 kronor x 1,25% är 1 250 kronor.
 3. Skatten är 30%. Så i exemplet ovan ska du alltså betala 30% skatt på 1 250 kronor. 1 250 kronor x 30% är 375 kronor. Din skatt på 100 000 kronor i kapitalunderlag blir alltså 375 kronor för beskattningsåret 2020.

Som nämnts ovan rapporterar det finansinstitut du har ditt ISK hos in ditt kapitalunderlag till Skatteverket, och Skatteverket gör uträkningen åt dig, så det här är inte något du behöver räkna ut själv.

Jag har sålt värdepapper med förlust i mitt ISK – hur gör jag förlustavdrag i deklarationen?

Du får inte göra förlustavdrag när du sålt värdepapper med förlust i ditt ISK. Du betalar inte skatt baserat på realiserade vinster och får därför inte heller göra avdrag för realiserade förluster.

Värdet på mitt ISK har minskat i år – måste jag ändå betala skatt?

Ja, så länge kapitalunderlaget i ditt ISK inte är noll betalar du skatt.

Lagstiftningen för ISK anger att man betalar skatt baserat på kapitalunderlaget, vilket består av ett genomsnittligt värde på tillgångarna i ditt ISK + insättningar som gjorts under beskattningsåret. (Se ovan för mer detaljerad information om hur det räknas fram.) Det finns alltså inte något krav på att ens tillgångar ska ha gått upp i värde, eller att man realiserat någon vinst, för att man ska vara skattskyldig på tillgångar i ett ISK.

Det kan alltså inträffa att du måste betala skatt trots att värdet på de värdepapper du förvarar i ditt ISK har gått ned jämfört med tidigare år.

Kan jag flytta värdepapper från mitt ISK till ett annat av mina ISK (hos en konkurrent)?

Lagstiftningen hindrar inte att du flyttar värdepapper du har i ditt ISK hos Aktör A till ett ISK du har hos Aktör B. Däremot kan det finnas regler hos Aktör A som sätter käppar i hjulet, så detta bör man kolla upp innan man öppnar ett ISK. I vissa fall är det Aktör B som omöjliggör en flytt, men detta är mycket mer ovanligt.

Det är det institut du flyttar värdepapper från som ombesörjer flytten och de kan ta ut en flyttavgift för besväret. Innan man öppnar ett ISK bör man kontrollera vilka regler som gäller för flyttavgiften; inte bara hur stor den är utan också hur den beräknas eftersom detta varierar mellan de olika instituten.

Kan jag flytta värdepapper från min värdepappersdepå till mitt ISK?

Skattemässigt räknas en sådan flytt som att du säljer av värdepapper i din depå och sedan köper värdepapper i ditt ISK. Reavinstbeskattning kan därför utlösas.

Kan jag flytta värdepapper från min kapitalförsäkring till mitt ISK?

Nej, det kan du inte, eftersom du inte är juridisk ägare till de värdepapper som ingår i din kapitalförsäkring. Det är försäkringsbolaget som äger dem – du har bara en ekonomisk fordran på försäkringsbolaget. Det är därför du till exempel inte har rätt att närvara och rösta vid bolagsstämman för ett aktiebolag trots att aktier i bolaget ligger i din kapitalförsäkring.