Scalping

Scalping är en handelsstrategi där man öppnar och stänger ett stort antal poster under en mycket kort tidsperiod, vanligen inom några sekunder eller minuter. Målet är att tjäna pengar på väldigt små rörelser upp och ned på marknaden. Man tjänar inte mycket på varje lönsam affär, men eftersom man gör så många affärer kan den samlade vinsten uppgå till höga belopp.

Scalping är alltså en form av daytrading, men när man i vardagslag talar om daytrading brukar man snarare avse handel där posterna hålls öppna längre än för scalping (men stängs innan handelsdagen är över).

Vilka tillgångar är lämpliga för scalping?

Scalping förekommer för många olika typer av tillgångar, till exempel aktier, råvaror, forex och kryptovaluta.

En handlare som ägnar sig åt scalping väljer vanligen att handla med tillgångar som uppfyller följande krav:

 • Likviditeten ska vara hög

  När likviditeten är hög kan man snabbt öppna och stänga positioner.

 • Volymen ska vara stor

  Stora volymer tenderar att skapa bättre förutsättningar för framgångsrik scalping.

 • Spreadsen ska vara tajta

  Tajta spreas går ofta hand i hand med hög likviditet.

 • Det ska inte vara hög volatilitet.

Hög volatilitet gör det svårare att tjäna pengar på scalping. Scalpers föredrar när det är ganska lugnt och priset bara rör sig lite upp och ned.

För att uppnå detta räcker det inte med att välja rätt tillgång, utan framgångsrika scalpers brukar också vara petiga med exakt när under handelsdagen de är aktiva. Detta eftersom vissa tider tenderar att ha extra mycket volym och likviditeten. För forex kan man till exempel välja tider på dygnet där två viktiga handelstider i olika delar av världen överlappar varandra.

Värt att tänka på är att professionella scalpers tenderar att anlända för de riktigt åtråvärda delarna av handelsdagen, och deras agerande kan göra det lite svårare att förutsäga vad som kommer att ske härnäst. Detta eftersom de inte bara handlar på marknaden utan också kan ha en ganska stor påverkan på den.

Att välja mäklare och plattform

Om du vill ägna dig åt scalping är det viktigt att du väljer en mäklare och plattform som passar för just scalping.

Här är några exempel på punkter som är bra att hålla i tanken när man väljer:

 • Utbud. Välj en mäklare/plattform som erbjuder handel med tillgångar/produkter som passar bra för scalping.
 • Kostnader. Ska man göra hundratals eller tusentals affärer och bara tjäna pyttesmål belopp på varje lönsam affär är det extremt viktigt hur högt courtaget är och hur det beräknas. Går du 1 krona plus när du säljer av en post fungerar det inte att betala 9 kronor i köpcourtage och 9 kronor i säljcourtage.
 • Snabbhet. När man ägnar sig åt scalping kan en bråkdel av en sekund vara viktig. Välj en mäklare och plattform som konsekvent genomför dina köp- och säljorder med mycket hög hastighet när du handlar på marknader med hög likviditet. Vissa scalpers använder sig också av stödsystem som Direct Market Access Trading och Level 2 quotes, eftersom marginalerna är så små och även en blygsam fördröjning kan innebära att det istället för vinst blir förlust.
 • Inställning. Vissa mäklare/plattformer förbjuder scalping, och andra har ingen regel mot det men försöker på olika vis göra miljön olämplig för scalpers. Sådana mäklare/plattformar ska man givetvis undvika. Värt att tänka på är också att vissa mäklare/plattformar har inbyggda fördröjningar av prisinformation som gör dem olämpliga för scalpers.

Tjäna pengar på lugna marknader

En av lockelserna med scalping är att man kan tjäna rejält med pengar när marknaden är lugn och det inte händer särskilt mycket åt något håll. En scalper strävar efter att tjäna pengar på de små rörelserna, och har därför inte något behov av stora svängningar eller en tydlig trend i någon riktning. Tvärt om kan stora svängningar och tydliga trender uppåt eller neddåt göra det svårare att få scalpingen att gå bra.

Många andra handelstrategier kräver tämligen stora förändringar av marknadspriset för att man ska gå rejält med plus, men med scalping krävs det bara att kursen hoppar ett pip upp och ned många gångar under handelsdagen för att förutsättningarna ska vara goda för lönsam scalping.

Sprid inte ut dig själv för mycket

Ett vanligt nybörjarmisstag är att försöka ägna sig åt scalping för massor av olika saker samtidigt. Som nybörjare är det lätt att hamna i ett tankegång där man tycker sig se bra lägen för scalping överallt, och så börjar man scalpa aktier i diverse olika företag, scalpa ett gäng olika valutapar, scalpa flera sorters kryptovaluta, osv. Det blir lätt rörigt och man har varken tid eller energi att fördjupa sig i något specifikt.

Vår rekommendation är istället att du börjar med en sak, till exempel ett visst valutapar, och lägger ditt fokus där. När du kontinuerligt har gått med vinst över en längre period kan det vara läge att börja bredda dig, men gör inte något jättehopp. Har du till exempel kommit igång mycket bra med ett visst valutapar, så välj ytterligare ett valutapar. Genom din framgångsrika handel med det första valutaparet har du förmodligen tillskansas dig kunskaper och insikter som kan vara till stor nytta när du börjar utforska scalping av ytterligare ett valutapar.

Är scalping rätt för dig?

Vi har alla olika förutsättningar och önskemål, och en handelsstrategi som är perfekt för Anna kan vara helt fel för Bosse, och så vidare.

Vad gäller scalping så uppskattar många scalpers den höga intensiteten. När du väl handlar aktivt så är du super-aktiv. Du öppnar och stänger hundratals positioner och håller örnkoll på varje liten detalj av marknaden. Men därefter blir det lugnt. När handelsdagen är över kan scalpers och andra daytraders gå och lägga sig med vetskapen om att de inte har en enda position öppen. Swing traders och långsiktiga investerare har däremot sitt kapital riskerat fortfarande, och för vissa blir det närmast en besatthet att tänka på, oroa sig över och försöka hålla koll på marknaderna även när de inte sitter framför handelsplattformen.

För andra handlare är den här intensiteten och de skarpa svängningarna mellan att vara ”på” och ”av” inte alls något eftersträvansvärt. De föredrar att omsorgsfullt samla in information, analysera den, hålla koll på kursen och slutligen öppna en position som de räknar med att hålla öppen i flera dagar eller veckor (swing traders) eller ännu längre än så (långsiktiga investerare). De har utvecklat förmågan att koppla bort hjärnan från investeringarna när de ägnar sig åt andra saker i livet, och de föredrar att äga saker på lite längre tid och inte behöva försöka identifiera exakt rätt sekund att stänga positionen.

Förekommer hävstångshandel bland scalpers?

Ja, det förekommer att scalpers använder sig av hävstångshandel.

Vi rekommenderar inte att oerfarna handlare använder hävstänger, eftersom hävstångshandel innebär att du riskerar lånade pengar. Du lånar pengar från mäklaren och kan förlora mer än du någonsin haft i ditt handelskonto.

För erfarna handlare finns det flera föredelar med hävstångshandel, men nackdelarna finns också där. Oavsett hur erfaren man är ska man aldrig riskera pengar man inte har råd att förlora.