Peer to peer (p2p) lån

På senare år har det dykt upp en hel del sajter online som hjälper till att koppla ihop privatpersoner som vill låna pengar med privatpersoner som kan tänka sig att låna ut pengar mot ränta. Detta brukar kallas för peer-to-peer (P2P) lån eftersom låntagaren inte vänder sig till en bank eller liknande, utan lånar från en privatperson.

Det förekommer även varianter där företag och organisationer kan ansöka om peer-to-peer lån. Exakt vilka regler som gäller varierar mellan de olika sajterna för P2P lån.

Exempel på sajter för peer-to-peer lån

P2P lån som investering

Att låna ut pengar via en eller flera sajter för P2P lån kan vara en intressant och lönsam del av en investeringsstrategi. Som alltid gäller det att läsa på och själv göra en bedömning av risker och möjligheter.

Att låna ut pengar innebär alltid en risk, vilket är viktigt att vara medveten om. Till exempel finns det risk för att låntagaren inte fullföljer sina skyldigheter, eller att sajten du lånar ut genom inte fullföljer sina åttaganden gentemot dig.

En stor fördel med att låna ut pengar via en sajt för P2P lån är att man brukar kunna välja mellan många olika lån på olika risknivåer och med olika ränta. Du kan alltså skapa en balanserad portfölj som inkluderar lån på olika risknivåer. I allmänhet är det ur risksynvinkel ju också bättre att sprida ut sina pengar över många olika långtagare, istället för att lägga hela budgeten på att uppfylla ett enda stort lån. De flesta sajter för P2P lån tillåter att du går in och lånar ut en andel av det önskade beloppet. En låntagare som vill låna 50 000 kronor kan du alltså välja att låna ut t ex 2 000 kronor till, och förhoppningsvis finns det flera andra långivare på sajten som också är villiga att låna ut till personen så att behovet av 50 000 kronor kan uppfyllas.

Behöver jag vara i kontakt med långtagaren?

Nej. Fördelen med att gå via en sajt för peer-to-peer lån är att du aldrig behöver vara i kontakt med långtagaren. Du behöver inte ansvara för att skicka ut betalningsaviseringar, tjata ifall avbetalningsplanen inte följs, osv. Det finns ingen risk för att en person som du lånat ut pengar till börjar ringa dig för att berätta sina snyfthistorier, be om anstånd med betalningsplanen eller klaga på att räntan är för hög.

Vem lånar pengar via P2P?

Alla möjliga sorters människor och organisationer lånar pengar via sajter för peer-to-peer lån.

Vem som kan ansöka om lån beror på sajtens interna regler. Det brukar till exempel finnas en viss gräns man måste nå upp till vad gäller kreditbedömningen för att ens låneansökan inte ska diskvalificeras.

Kan en person med betalningsanmärkning låna via en P2P sajt?

Det beror på sajtens interna regler. Vissa diskvalificerar automatiskt en ansökan där personen har en synlig betalningsanmärkning. Andra gör en mer omfattande bedömning av kreditvärdigheten och har inte någon stenhård regel. Däremot kan man alltid räkna med att en betalningsanmärkning kommer att dra ned kreditbedömningen och dra upp räntan. Som långivare kan man välja vilken typ av låntagare man vill låna ut till. Vill man inte låna ut till låntagare som fått en låg kreditbedömning kan man avstå och istället välja sådana med högre kreditbedömning. Vissa långivare är villiga att ta högre risker i utbyte mot högre ränta, precis som för övriga investeringar.

Hur fungerar det att låna ut pengar via en sajt för peer to peer lån?

Exakt hur processen går till beror på vilken sajt du väljer. Här nedanför kommer vi att titta på en vanlig tågordning, men det finns sajter som fungerar annorlunda, så kontrollera alltid vad som gäller på just den sajt du är intresserad av.

  1. Du öppnar ett konto hos sajten.
  2. Du sätter in pengar till ditt konto hos sajten.
  3. Nästa steg är att välja hur du vill att utlåningen ska gå till. Du kan antingen välja mottagare manuellt, eller låta sajten sajten sätta ihop en portfölj åt dig. Om du väljer att låta sajten sätta ihop en portfölj får du vanligen göra vissa inställningar, till exempel vad gäller riskvillighet.
  4. När ett lån är fullt finansierat ordnar sajten så att det betalas ut till långtagaren.
  5. Varje gång låntagaren gör en inbetalning (amortering + ränta) till sajten fördelas pengarna över långivarna. Hur mycket du får står i proportion till hur stor del av lånet du finansierat. Det finns alltså inte någon viss grupp av långivare som får tillbaka sina pengar innan övriga långivare.
  6. När pengar kommer in på ditt konto kan du ta ut dem, låta dem sitta kvar eller använda dem för att delfinansiera ett nytt lån.