Brocc

Brocc är ett företag som fungerar som mellanhand på lånemarknaden för peer-to-peer lån.

Grundkonceptet är att den långivare som lånar ut pengar via Brocc får avkastning från den ränta som låntagaren betalar in till Brocc. Som långivare får du inte hela den ränta som låntagaren betalar in, utan en del av den (för närvarande 1,8%) går till Brocc.

Via Brocc och liknande företag får vanliga småsparare tillgång till en investeringsmöjlighet som tidigare varit krånglig att nå som privatperson. Den svenska lånemarknaden är mycket lukrativ och det finns goda möjligheter att bygga upp en investeringsportfölj som ger god avkastning utan att man behöver acceptera ohemula risker.

Om du väljer att investera i lån via Brocc rekommenderar vi att du gör en riskspridningsanalys och sprider ut ditt kapital över flera olika låntagare. Att lägga alla ägg i samma korg är inte att rekommendera, precis som vi inte rekommenderar att du lägger hela ditt sparkapital i aktier i ett enda företag.

Värt att nämna är också att många småsparare användet sig av Brocc just för att uppmå ännu bättre riskspridning för deras totala investeringsportfölj. Istället för att nöja sig med till exempel bara aktier och fondandelar, har de gett sig in på den svenska lånemarknaden.

Det finns alltid en risk att förlora sina pengar, så investera inte pengar du inte har råd att förlora.

Korta fakta om Brocc

 • Brocc har varit igång sedan år 2016.
 • Brocc regleras av den svenska Finansinspektionen och måste följa Finansinspektionens regelverk.
 • Du måste vara villig att låna ut minst 10 000 kronor för att kunna använda Brocc.
 • Om det syns en betalningsanmärkning hos upplysningsföretaget avslås låneansökan automatiskt. Det finns P2P-låneföretag som godkänner låntagare trots betalningsanmärkningar, men Brocc hör inte till den gruppen.
 • Data publicerad av Brocc visar att de avslår ungefär 70% av alla låneansökningar som kommer in. Brocc inriktar sig på att vara ett P2P-låneföretag som ställer höga krav på låntagaren.

Att låna ut pengar via Brocc

När du lånar ut pengar via Brocc är du aldrig själv i kontakt med låntagaren. Det är Brocc som betalar ut lånet till långtagaren och sedan tar emot inbetalningar av amorteringar och ränta. Det är också Brocc som sköter som sådant som att påminna låntagaren om missade betalningar och liknande; du behöver inte lyfta ett finger.

Innan du kan börja låna ut pengar hos Brocc behöver du öppna ett konto hos dem. Du går till Broccs sajt på nätet och registrerar dig. Använd ditt BankID för att bekräfta din identitet. Gör sedan en insättning om minst 10 000 kronor till ditt konto hos Brocc.

Nu är du redo att börja välja vilka lån du vill vara med och finansiera.

Hur länge måste jag vänta på att få tillbaka mina utlånade pengar?

Ett standardlån via Brocc har en betalningsplan som innebär att låntagaren ska betala in ränta och amortering varje månad. När pengarna har kommit in till Brocc fördelar Brocc ut dem till långivarna, i proportion till hur stor del av lånet varje låntagare har finansierat. Du får alltså inte tillbaka dina utlånade pengar i form av en stor klumpsumma, utan avbetalninge sker gradvis.

Exakt hur lång löptiden för är lån är varierar. Genomsnittslånet hos Brocc beviljas med en löptid på 8 år, men det är vanligt att låntagare betalar tillbaka snabbare än vad kravet är. Genomsnittstiden för återbetalning av lån ligger därför just nu kring 4,5 år.

Kortast möjliga löptid för ett Brocc lån är 6 månader, men låntagaren har alltid rätt att betala tillbaka lånet ännu snabbare.

Längsta möjliga löptid för ett Brocc lån är 10 år.

Kan jag kräva tillbaka pengarna i förtid om jag själv behöver dem?

Nej. När du har lånat ut pengarna har du inte någon möjlighet att kräva tillbaka dem snabbare än vad återbetalningsplanen stipulerar. Det är därför viktigt att man bara lånar ut pengar som man kan avvara. Vi rekommenderar inte att man tömmer hela det egna sparkontot för att investera pengarna hos Brocc.

Vad som däremot är möjligt att göra hos Brocc är att sälja din fordran vidare till någon annan investerare. Förhoppningsvis vill någon av de andra potentiella långivarna hos Brocc köpa din fordran på långtagaren, vilket innebär att du får betalt direkt. Både enskilda lån och hela låneportföljer kan läggas ut till försäljning hos Brocc. Givetvis finns aldrig någon garanti för att någon nappar på ditt erbjudande, men chansen är hög.

Vad kostar det för långivare att använda Brocc?

Att använda Brocc är inte gratis för långivaren. En del av den ränta som låntagaren betalar för lånet går till Brocc. Om du köper eller säljer lån på andrahandsmarknaden hos Brocc betalar du även en avgift för det.

Hur stor del av räntan går till Brocc?

Av den ränta som betalas in tar Brocc för närvarande 1,8%. Kommer det in 100 kronor i ränta går alltså 1 krona och 80 öre till Brocc. Denna siffra kan dock komma att ändras framöver, så kontrollera alltid exakt vad som gäller precis innan du ingår något avtal.

En fördel med denna modell, där Brocc tar en procentsats av inbetalda räntor, är att den innebär att Brocc får incitament att vara strikta med vilka låneansökningar de beviljar. Om långivarna till exempel skulle betala en fast årlig avgift till Brocc istället skulle det spela mindre roll för Brocc om många långtagare misslyckades med återbetalningsplanen. Nu är Brocc medvetna om att varje låntagare som låter bli att betala in ränta slår direkt mot Broccs egna lönsamhet.

Vad kostar det att handla med lån på andrahandsmarknaden hos Brocc?

Om du köper eller säljer ett lån på andrahandsmarknaden hos Brocc betalar du 2% av lånebeloppet. Detta gäller oavsett om affären avser ett eller flera lån (låneportfölj).

Hur hög ränta betalar låntagaren?

Vilka ränta en viss låntagare erbjuds för ett visst lån beror på den bedömning av kreditvärdighet som Brocc alltid gör när en låneansökan kommer in. Ju lägre kreditvärdighet, desto högre ränta krävs. På så vis kan långivarna själva välja hur pass riskfyllda investeringar de vill göra.

Vissa ansökningar avslås dock helt, eftersom de anses vara alltför riskfyllda för att få bjudas ut på Broccs plattform. Detta innebär att du inte kommer att hitta några lån med vansinnigt hög ränta hos Brocc – är kreditvärdigheten så usel avslås ansökan istället.

Är räntan fast eller rörlig?

Räntan är fast för hela låntiden.

Den kommer alltså inte att gå upp eller ned för att det allmänna ränteläget i Sverige förändras, eller för att låntagaren får bättre eller sämre kreditvärdighet.

På andrahandsmarknaden hos Brocc kan detta innebära att lån som getts till en viss ränta plötsligt blir extra populära för att ränteläget för andra typer av investeringar försämrats. Omvänt kan ökad avkastning på till exempel vanliga svenska sparkonton göra investerare mindre villiga att köpa lån med låg ränta på andrahandsmarknaden.

Viktigt: Låntagaren betalar även en ränteavgift till Brocc

Varje månad måste låntagaren inte bara betala in ränta och amortering, utan denne måste även betala en särskild ränteavgift till Brocc. Exakt hur hög ränteavgiften är specificeras i lånekontraktet. För närvarande ligger de lägsta ränteavgifterna på 3,25% men många låntagare betalar betydligt högre ränteavgift än så. Ränteavgifterna är en viktig inkomstkälla för Brocc.

Automatisk återinvestering

Om du vill kan du som långivare ge Brocc tillstånd att automatiskt återinvestera dina pengar i nya lån i takt med att det rullar in pengar på ditt konto från ränta och amorteringar gällande befintliga lån. På så vis investeras dina pengar automatiskt utan att du själv behöver göra några val, och risken minskar att de bara blir sittande i kontot för att du inte har tid att manuellt välja ut nya investeringar.

Välj mellan låntagare i olika riskklasser

När en ansökan kommer in till Brocc görs en kreditbedömning. Om kreditbedömningen ger ett alltför dåligt resultat avslås ansökan. För övriga gäller att ansökan placeras i en av sex olika riskklasser (A-F). Risklass A är den med lägst ränta, och därefter ökar räntan ju längre in i alfabetet man kommer.

Som underlag för sina beslut hämtar Brocc huvudsakligen information från Upplysningscentralen och Kronofogdemyndigheten. Det görs en extra koll hos Kronofogdemyndigheten när resten av processen är över, för att säkerställa att det inte hunnit komma in något nytt ärende under behandlingstiden.

När en låntagare skickar in sin ansökan vet denne alltså inte hur stort belopp som kommer att beviljas eller hur hög ränta som kommer att krävas. En ansökan är aldrig bindande. Om ansökan inte avslås helt kommer Brocc att skicka ut ett lånerbjudande där alla vilkor – inklusive lånebelopp, löptid och ränta – framgår. Den potentiella låntagaren får sedan godkänna eller låta bli att godkänna kontraktet. En person som ansökt kan alltså aldrig hamna i en situation där den tvingas ta ett lån till hög ränta bara för att den skickat in en ansökan – man har alltid möjlighet att tacka nej till Broccs erbjudande när man har alla siffror framför sig.

Riskklasser A-F

Eftersom det finns sex olika riskklasser kan du bygga upp en investeringsportfölj med blandad risk. Det är till exempel vanligt att långivare börjar med att bygga en bas av lån i risklass A-C, och sedan kryddar över tid med några lån i mer riskabla klasser.

Genomsnittlig ränta

Eftersom Brocc alltid gör en individuell bedömning av varje låneansökan kommer exakt ränta att variera något inom varje riskklass. Så här ser den genomsnittliga räntan ut för riskklass A-F i enlighet med den senaste informationen från Brocc. Som alltid är det viktigt att kontrollera aktuell information hos Brocc innan du investerar.

 • Riskklass A: 5,50% ränta
 • Riskklass B: 6,70% ränta
 • Riskklass C: 8,70% ränta
 • Riskklass D: 12,40% ränta
 • Riskklass E: 17,80% ränta
 • Riskklass F: 18,99% ränta

Är risklass A riskfritt?

Nej, även om du bara lånar ut till risklass A så finns det alltid viss risk för att låntagaren inte sköter sitt åttagande. Det förekommer ju till exempel att en person har en välordnad ekonomi när lånet beviljas, men så förändras den situationen under lånets löptid. Det är precis som när man investerar i aktier – det finns alltid en risk att företaget går i konkurs och aktierna blir värdelösa även om man bara investerar i väletablerade bolag med hög kreditvärdighet.

Kreditförlustbedömning

Brocc har gjort en bedömning av sannolikheten för kreditförlust för varje risklass. För riskklass A är den bara 0,4% och sedan ökar den gradvis. För risklass F är den 3,96%. Detta är bra att ha i åttanke när man sätte ihop en investeringsportfölj.

 • Riskklass A: 0,4% kreditförlust
 • Riskklass B: 0,79% kreditförlust
 • Riskklass C: 2,19% kreditförlust
 • Riskklass D: 2,30% kreditförlust
 • Riskklass E: 3,79% kreditförlust
 • Riskklass F: 3,96% kreditförlust

Målavkastning

För varje riskklass har Brocc räknat fram en målavkastning för långivarna.

Viktigt: Det rör sig om ett mål, inte om någon garanti.

 • Riskklass A: 5,1% målavkastning
 • Riskklass B: 5,91% målavkastning
 • Riskklass C: 6,51% målavkastning
 • Riskklass D: 10,10% målavkastning
 • Riskklass E: 14,01% målavkastning
 • Riskklass F: 15,03% målavkastning

Vad händer om låntagaren inte sköter återbetalningsplanen?

Brocc vänder sig till inkassobolaget Lowell (Lindorff)för att få hjälp med att driva in pengarna. Efter 12 dagar skickar Lowell ut en ny faktura till låntagaren.

Om inkasso inte räcker för att få in pengarna lämnas ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten. Vanligen sker detta efter 90 dagar, men det finns ingen exakt regel.

Jämfört med ett inkassobolag har Kronofogdemyndigheten har mer långtgående möjligheter att driva in ett krav eftersom de till exempel kan fatta beslut om löneutmäning och utmätning av egendom. Låntagaren kan också få en så kallad betalningsanmärkning.

Övriga frågor & Svar

Hur stora är de minsta lånen hos Brocc?

Lägsta möjliga lånebelopp är 10 000 kronor.

Hur stora är de största lånen hos Brocc?

Högsta möjliga lånebelopp är 350 000 kronor. Det är dock långt ifrån alla potentiella låntagare som blir godkända för ett så stort belopp.

Hur lång är löptiden för Brocc lån?

Det beror på det individuell lånekontraktet, men löptiden ligger alltid inom spannet 6 månader – 10 år.

Hur ansöker man om att låna pengar?

Ansökningsprocessen sker över internet. Många ansöker direkt på Broccs egna sajt, men Brocc får också in många ansökningar via lånejämförelsesajter på nätet.

Måste man vara bosatt i Sverige för att låna via Brocc?

Ja, ett av grundkraven för att få låna via Brocc är att man är bosatt i Sverige.

Kan man låna via Brocc trots betalningsanmärkning?

Nej. Man måste vara fri från betalningsanmärkningar för att låna via Brocc.

Värt att veta är också att Brocc gör en extra kontroll hos Kronofogdemyndigheten efter att resten av kreditbedömningsprocessen är avklarad. Detta för att kontrollera om det hunnit komma in något nytt ärende till Kronofogdemyndigheten under handläggningstiden.

Krävs det att man har fast inkomst för att få låna via Brocc?

Ja, man måste ha haft fast inkomst under en längre tid för att ansökan inte ska avslås.

Måste långtagaren lämna någon pant för lånet?

Nej, Brocc erbjuder endast lån utan säkerhet. En potentiell långtagare kan alltså inte förbättra sina chanser att få sin ansökan beviljad genom att ställa sin bostad, fordon, smycken eller annan värdefull egendom som säkerhet för lånet.

Vad man däremot kan göra för att öka sin chans att få sin ansökan beviljad, och en lägre ränta, är att ansöka tillsammans med en eller flera personer. Då är alla som ansöker solidariskt ansvariga för lånet, vilket minskar risken. Det är dock inte någon garanti för att ansökan beviljas – tre personer med usel kreditbedömning kommer att få sin ansökan avslagen trots att de är flera.

Vad händer om Brocc går i konkurs?

Vad händer om Brocc går i konkurs? Vem ska hantera alla existerande lån och avbetalningsplaner om Brocc försvinner?

Detta är en viktig fråga, och för att säkra situationen för både långivare och låntagare i händelse av konkurs har Brocc ingått ett avtal med kredithanteringsbolaget Lowell (Lindorff). Om Brocc går i konkurs kommer Lowell att ta över hanteringen av lånen.