Vad är ränta på ränta?

Einstein om ränta på räntaOm du frågar Albert Einstein så är Ränta på ränta:

The strongest force in the universe is Compound Interest.

Översättning:  Ränta på ränta är den starkast kraften i Universum

Han sa även att:

Compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it, earns it … he who doesn’t … pays it.

Översättning:   Ränta på ränta effekten är världens 8:e undervärk. Den som förstår den, tjänar på den … Den som inte förstår den, Betalar den.

Dessa citat ger oss en anning om hur viktigt ränta på ränta är men det säger inget mer om vad ränta på ränta är? Ränta på ränta är ett ekonomiskt begrepp som beskriver hur pengar växer över tiden om man låter dem stå kvar på ett konto (eller i en anna typ av investering). Begreppet avser hur dina pengar växer allt snabbare eftersm du inte bara får ränta på ditt ursprungliga sparande utan även på den ränta som du har fått under tidigare år.  Det tar inte länge innan ränta på räntan kan vara värd mer än räntan du får på det belopp du ursprungligen satte in på ditt sparande.

Räkna ränta på ränta

Att räkna ut hur mycket pengar du kommer ha på ditt konto efter x år är enkelt genom att använda formeln nedan.  Formeln beaktar inte eventuell beskattning som kan påverka hur mycket av räntan du får behålla varje år.

Formel

T = S * (1+R/100)^P

 • T = Total Summa
 • S = Sparat belopp
 • R = Ränta
 • P = Antal år

Nedan skall vi titta på ett exempel som gör det lättare att förstå hur formeln fungerar.

Exempel: Du sparar /S) 100 000 kr med (R) 4 % årlig ränta i (P) 10 år.

 • T = S * (1+R/100)^P
 • T = 100 000 * (1 + 0,04)^10
 • T = 100 000 * 1,04^10 = 148 024

Du har erhållit 48 024 i ränta under dessa 10 år.  Om du bara hade tjänat ränta på det belopp du usprungligen satt in skulle du ha tjänat 40 000 kr  ((100 000 * 0,04)*10).  Du har med andra ord tjänat 8 024 kr extra till följd av ränta på ränta (48 024 – 40 000).

ränta på ränta

Kraften hos ränta på ränta

Ränta på ränta låter små belopp växa sig mycket stora med tid.  Effekten blir större ju längre pengarna får vara investerade och ju högre ränta du får på dina pengar.  Hur hög ränta man kan få beror på hur man har investerat sina pengar.  Pengar investerade på aktiemarknaden har historiskt gett en mycket högra avkastning än pengar som man har satt in på ett räntekonto.

På aktiemarknaden

Låt oss börja med att se hur dina pengar kan växa på aktiemarknaden.  Att investera på aktiemarknaden är alltid associderad med viss risk.  Hur hög risk bestämmer du till stor del själv genom att välja vilka aktier du vill köpa.  Aktiemarknaden har historiskt gett ca 12.5% i årlig avkastning.  Detta är en genomsnittlig siffra.  Vissa år har den gått upp mer, andra år har den gått ner i värde. Siffrar är baserad på historisk utveckling på börsen.  Det finns ingen garanti att börsen kommer utvecklas liknande i framtiden.

Låt oss titta på hur dina pengar kan växa om du investerar 100 000 kr och får 12.5% i årlig avkastning.  Vi förutsättet att du återinvesterar utdelningar.

 • Efter år 1 har du 112 500 kr
 • Efter år 2 har du 126 562 kr
 • Efter år 3 har du 142 382 kr
 • Efter år 4 har du 160 180 kr
 • Efter år 5 har du 180 203 kr
 • Efter år 6 har du 228 069 kr
 • Efter år 7 har du 256 578 kr
 • Efter år 8 har du 288 650 kr
 • Efter år 9 har du 324 735 kr
 • Efter år 10 har du 365 323 kr
 • Efter år 20 har du 1 186 323 kr
 • Efter år 30 har du 3 852 371 kr
 • Efter år 40 har du 12 509 887 kr
 • Efter år 50 har du 40 623 622 kr

Om du investerar 100 000 kr på börsen idag kan de med andra ord vara värda mer än 12 miljoner om 40 år.  Man behöver med andra ord inte investera särskillt mycket pengar för att man skall ha en liten förmägenhet när man går i pension.  I vart fall inte om man börjar spara medan man fortfarande är ung.  Medan man fortfarande är i 20 års ålder.

På Sparkonto

Sparkonton har historiskt sett gett en betydligt lägre avkastning än aktiemarknaden men är ett mycket säkrare sparalternativ. Du vet att pengarna alltid finns där om du har dem på ett sparkonto.  Om du har dem på aktiemarknaden kan en aktiekrasch radera stora delar av dina investerade pengar.  Det är sant att börsen vanligen går upp igen inom ett par år men detta är en klen tröst om man behöver pengarna och måste sälja sina aktier under kraschen.  Ett sparkonto är ett säkrare alternativ.

Nedan kommer vi att titta på hur dina pengar kan utvecklas på ett sparkonto.  Vi antar att du ar valt ett sparkonto där du får 5% i avkastning.  Du kan få 5% eller mer hos bland annat 4Spar, Tessin,  ViaSpar, Upplandspar och Swespar. Vi antar återigen att du spar 100 000 kr

 • Efter år 1 har du 105 000 kr
 • Efter år 2 har du 110 250 kr
 • Efter år 3 har du 115 762 kr
 • Efter år 4 har du 121 550 kr
 • Efter år 5 har du 127 828 kr
 • Efter år 6 har du 134 009 kr
 • Efter år 7 har du 140 710 kr
 • Efter år 8 har du 147 745 kr
 • Efter år 9 har du 162 889 kr
 • Efter år 10 har du 171 033 kr

Du har i detta exempel tjänat 21 033 kr extra pga ränta på ränta.    Effekten är mindre än den är på aktiemarknaden eftersom räntan är lägre men du kan fortfarande se att du tjänar extra pengar genom att du tjänar ränta på den ränta du redan erhållit.