diskusfisk

Odla akvariefisk för att tjäna pengar

Om du är intresserad av akvariefisk kan det verka frestande att tjäna pengar genom att odla akvariefisk för att sälja till akvariebutiker och andra hobbyister.  I denna artikel kommer vi ta en titt på vad som krävs för att man framgångsrikt skall kunna odla akvariefisk.

Att odla akvariefisk i vinstsyfte behöver inte vara svårt men det är viktigt att du väljer rätt arter och att du ger akvariebutiker det de vill ha.  Akvariebutiker vill huvudsakligen ha populära fiskarter som är lätta att sälja.  Det går även att sälja mer ovanliga arter men efterfrågan för dessa kommer ofta vara mindre så du kan inte sälja lika många fiskar.  Det finns ett fåtal arter som är väldigt populär men som sällan finns tillgängliga i handeln.  Om du kan fokusera på en av dessa arter så kan du tjäna mycket pengar.  Men dessa arter är ofta relativt svåra att odla.

Om du säljer fiskar direkt till andra hobbyister så behöver du inte fokusera på populära arter utan kan specialisera dig på mer ovanliga arter. Detta kan vara lönsamt men du kommer inte att sälja lika mycket fisk och du kommer behöva administrera mindre ordrar till olika hobbyister istället för att kunna sälja stora mängder fisk till enskilda butiker.  En akvariebutik kan ofta vill ha flera hundra fiskar  på samma gång. Det är ovanligt att hobbyister vill ha så många fiskar.

Vad vill akvariebutiker ha?

Många akvariebutiker är villiga att köpa eller ta emot fiskyngel men om du vill kunna få ett bra pris för dina fiskar är det några saker du måste kunna erbjuda akvariebutiken.  De viktigaste av dessa är:

  • Fiskar av säljbar storlek. Butiker vill kunna sälja de fiskar de köper så snart som möjligt.  De vill inte ha fiskar som är för små för att säljas.  Hur stor fiskarna bör vara beror på art men vanligtvis bör de vara mellan 3 och 5 cm innan man säljer dem.  Små arter såsom tetror kan vara mindre än så.  Du kommer aldrig få bra betakt för dina fiskar om de inte håller rätt storlek.
  • Fiskar av hög kvalitet.  Akvariebutiker vill alltid kunna erbjuda friska fiskar av bra kvalitet.  De är ofta villig att betala lite mer om de vet att alla fiskar kommer överleva istället för att köpa biligare fiskar från asien där en viss andel kanske kommer dö.  Att kunna erbjuda fisk av hög kvalitet leder också till mer nöjda kunder.  De flesta butiker köper därför gärna fisk lokalt om det är möjligt.
  • Ett jämt utbud fisk.  De flesta akvariebutiker vill veta att de kan köpa fler fiskar när de sålt ut de gammla.  De vill helst inte köpa av odlare som bara mer sällan kan erbjuda fisk utan de vill kunna ringa upp sin odlare när de behöver fler fiskar av en viss art.  Du behöver inte kunna erbjuda ett stort utbud olika arter men det är mycket bra om du kan se till att alltid ha fiskar av de arter du säljer.  Det kan vid sidan av detta vara okey att kunna erbjuda något lite annorlunda imellanåt.  Men du bör försöka se till att bygga en relation på några arter som du alltid kan erbjuda i säljbar storlek.  Detta är mindre viktigt om du erbjuder fiskar med hög efterfrågan som är svåra att få tag på.  Men det är viktigt om du vill sälja arter som butiken lätt kan köpa från andra källor.
  • Bra leveranser.  Akvariebutiker vill att det skall vara enkelt att köpa fisk från dig.  Bäst är om du kan leverera dem personligen under butikens öppentider men om du säljer större mängder fisk kan det även vara okej med andra leveranstyper som är bekväma för dig och butiken.
  • Marknadsmässiga priser. Akvariebutiker vill kunna tjäna pengar på de fiskar de säljer.  Du kan därför inte räkna med att få lika mycket som de säljer sina fiskar för-. Hur mycket du kan förvänta dig att få beror på vilka fiskar du säljer och vilken kvalitet de håller.  Om dina fiskar säljer bra och/eller är svåra att få tag på kan de bara villiga att betala mer.  Normalt skall du dock inte förvänta dig att få mer än 30-50% av butikens pris.  Resten går till att betala butikens kostnader, löner och förhoppningsvis en liten vinst till butikens ägare.

Om du säljero ovanliga arter med hög efterfrågan eller arter som mest hålls av erfarna akvarister kan det vara mer lönsamt att sälja direkt till kund.

Vad behöver man för att lyckas

Exakt vad man behöver för att kunna tjäna pengar på att odla fisk beror på vilka arter man vill odla ochhur mycket pengar man vill tjäna.  Generellt kan sägas att man behöver kunskap och utrymme.  Man behöver kunskapen som kräfs för att framgångsrikt kunna odla fisk och tillräckligt mycket utrymme för att kunna hålla nog med akvarium för att odla fisk och låta ynglen växa upp till en säljbar storlek.  Räkna med att du kommer behöve flera akvarium för tillväxt för varje odlingsakvarium du har.

Du kommer också behöva utrymme för att odla yngelmat såsom artemia.  Du kan endera sätta upp en kläckningsstation för artemia ägg eller också kan du sätta upp permanenta akvarium där du odlar artermia för att alltid ha artemia att mata yngel med.  Att ha permanenta artemia akvarium har fördelen av att du kommer ha artermia i alla storlekar  och kan mata vuxen fisk med artemia för att få dem i lekkondition.

Bra arter att odla

Nedan kommer vi att titta lite närmare på några typer av fiskar som kan vara lönsamma att odla.  Det finns givetviss många andra arter som kan fungera bra för dig.  Allt beror på vilka fiskar du tycker om att hålla och odla.

Populära fiskarter

En mycket stor andel av alla akvarifiskar som säljs tillhör ett litet antal arter.  Det är dessa arter som akvariebutiker tjänar mest pengar på och det är dessa arter de är mest intresserad av att köp. Att odla en massa av dessa populära arter är därför det lättaste sättet att tjäna pengar på akvariefisk.  Problemet med detta är att du måste odla stora mängder fisk vilket kräver stora lokaler.  Detta gör denna typ av odling mindre lämplig för de flesta akvarister.  Det är ett relativt enkelt sätt att tjäna pengar eftersom dessa arter är lätta att odla men det ställer andra krav som akvarister sällan vill möta.  Ett annat problem med dessa arter är att mer erfarna akvarister ofta har blivit intresserad av andra arter och inte tycker nybörjarfiskar är särskillt kul längre.

Att odla denna typ av fisk är enkelt och det finns alltid köpare.  Men de är sällan ett bra alternativ om du inte vill fokusera mer professionelt på att odla fisk och är villig att skaffa en stor lokal att göra det i.

Ovanliga nya arter

Ett mycket bra alternativ för hobbyakvarister är att fokusera på populära arter som fortfarande är relativt dyra eftersom efterfrågan är större än tillgången.  Många av dessa arter kan ge bra avkastning under relativt många år innan marknaden har mättats.  I vissa fall förblir efterfrågan större än tillgången mer eller mindre permanent.

För att kunna använda dig av denna teknik måste du ha viss känsla för att förutsäga vilka arter som kommer bli populära och vara villig att betala ett högt pris för att komma över dem tidigt.  Exempel på arter som hade varit bra val när de först kom inkluderar rödlinjebarb (Puntius denisonii) och Galaxy rasbora (Danio margaritatus).

Denison barb

Det är svårt att förutsäga vilka arter som kommer bli populära i framtiden men jag skulle gissa att olika typer av risfiskar förmodligen är en bra investering.   Olika typer av ovanliga sötvattensräkor kommer nog också fortsätta vara en investering.

Malar och Plecos

Det finns många dyra malar där efterfrågan är mycket större än efterfrågan.  Exempel på detta inkluderar t.ex. zebra pleco, många andra plecos och en rad Corydoras arter såsom t.ex. laser cories. Dessa arter är ofta relativt svåra att odla och det kan ofta ta flera är innan en ny koloni börjar leka. Dessa arter kan vara mycket lönsamma att odla om du är skicklig nog att lyckas.  Det kan därför vara värt att ha några malakvarium bland dina avelstankar.  Om du gillar malar kan det tom vara värt att fokusera helt på att odla malar.  Räkna dock med att det inte kommer vara lätt att lyckas att odla arterna.  Detta kan dock köra det roligare att försöka. Det är också viktigt att komma ihåg att det kan vara mycket svårt att få tag i många av dessa arter.  I vissa fall kommer du troligen få stå på väntelistor i flera år innan du får chansen att köpa några (till ett högt pris).  Det faktum att folk är villig att stå på väntelistor för att få köpa dessa fiskar gör dem dock mycket lätta att sälja om du lyckas odla dem.

Ciklider

Det finns vissa ciklidarter som kan vara ett bra alternativ om du vill kunna tjäna pengar genom att odla akvariefisk men det finns också ett antal ciklider som du bör undvika eftersom de förökar sig alltför lätt och det finns därför alltid ett överskott av dessa ciklider i handeln. Ett exempel på detta är zebracikliden som är så lätt att föröka att de ofta leker i överbefiskade akvarium i akvariebutiker.  Det finns många andra vanliga ciklider som de också är bäst att undvika såsom Jack Dempsey, Blå ciklid och Jaguarciklid.

Många dvärgciklider och skalarer kan vara bra alternativ om du vill odla fisk.  Det är dock viktigt att du skaffar högkvalitativa för’ldrar och att du väljer rätt färgformer att odla.  Om du kan erbjuda dvärgciklider av hög kvalitet så kan detta ofta vara mycket lönsamt.  Speciellt om du kan erbjuda ovanliga morder såsom t.ex. ”Dark Knight” svart eller ”electric blue” fjärilsciklider rllrt högkvalitativ blå, röda eller Koi skalarer.  Dessa färgformer kan vara svåra att få tag på men om du vill odla fisk för pengar är det värt att skaffa dem även om du måste importera dem själv.

Malawi och tanganyika ciklider kan också vara bra alternativ om du vill odla fisk.  Diskus är ett annat alternativ som kan vara mycket lönamt om du är duktig på det och väljer populära morfer.

Oscar kan vara ett mycket bra val om du lyckas odla dem.  Det finns mycket få svenska odlare och en hög efterfrågan.  Detta är särskillt sant om du satsar på i Sverige ovanliga typer såsom guldoscar.

Rockor

Sötvattensrockor är en relativt liten marknad men kan vara ett bra alternativ för en akvarist som vill tjäna lite pengar för att försörja sin hobby genom att sälha rockor på den svenska marknaden.  Några få stora akvarium kan vara tillräckligt för att möta den svenska efterfrågan på dessa fiskar. En mer ambitiös akvarist kan bygga upp en verksamhet som säljer rockor till hela Europa.

Många typer av sötvattensrockor är mycket dyra och du behöver därför inte producera många valper (rockyngel)  för att tjäna en relativt bra inkomst.  Att börja odla rockor kan dock vara relativt kostsamm eftersom fiskarna är dyra,  de behöver stora akvarium och de behöver bra relativt bra filtering.

Rockor är bara ett bra alternativ för akvarister som älskar dessa fiskar.

sötvattensrocka

Saltvattensfisk

Det finns många olika saltvattensfiskar som man kan odla i hemakvarium.  Att gör det är ofta svårare än att odla söttvattensarter men detta kan vara något positivt eftersom de låter dig agera i en nische där du kommer har få konkurrenter som odlar samma arter.  Det finns stora möjligheter att bygga en stor svensk operation som odlar saltvattensfisk på den svenska marknaden.  Det är en relativt outvecklad marknad där en driven engagerar akvarist kan nå stor framgång.

Akvarieväxter

Ett intressant alternativ till att odla akvariefisk kan vara att odla akvarieväxter.  Detta är ett område där det finns relativt lite konkurrans och de flesta butiker skulle älska att kunna köpa lokalodlade plantor som inte har utsatts för långa transporter.  Växter som har transporterats kan ibland behöva flera veckor innan de ser bra ut igen.  Detta är dyrt för akvaributiker som måste avsätta plats till växter som ännu inte kan säljas.  De skulle mycket hellre köpa växter som kommer i bra kvalitet och kan säljas dag ett.  Många butiker är villiga att betala lite mer om de kan få bra växter.

Om du vill odla växter behöver du upplysta grunda akvarium eller dammer. Ett växthus är bäst för detta men man kan även odla växter under artificiellt ljus.  Vi kommer förhoppnigsviss posta en mer omfattande artikel om att odla akvarieväxter senare.