Category Archives: Tjäna pengar


diskusfisk

Odla akvariefisk för att tjäna pengar

Om du är intresserad av akvariefisk kan det verka frestande att tjäna pengar genom att odla akvariefisk för att sälja till akvariebutiker och andra hobbyister.  I denna artikel kommer vi ta en titt på vad som krävs för att man framgångsrikt skall kunna odla akvariefisk.

Att odla akvariefisk i vinstsyfte behöver inte vara svårt men det är viktigt att du väljer rätt arter och att du ger akvariebutiker det de vill ha.  Akvariebutiker vill huvudsakligen ha populära fiskarter som är lätta att sälja.  Det går även att sälja mer ovanliga arter men efterfrågan för dessa kommer ofta vara mindre så du kan inte sälja lika många fiskar.  Det finns ett fåtal arter som är väldigt populär men som sällan finns tillgängliga i handeln.  Om du kan fokusera på en av dessa arter så kan du tjäna mycket pengar.  Men dessa arter är ofta relativt svåra att odla.

Om du säljer fiskar direkt till andra hobbyister så behöver du inte fokusera på populära arter utan kan specialisera dig på mer ovanliga arter. Detta kan vara lönsamt men du kommer inte att sälja lika mycket fisk och du kommer behöva administrera mindre ordrar till olika hobbyister istället för att kunna sälja stora mängder fisk till enskilda butiker.  En akvariebutik kan ofta vill ha flera hundra fiskar  på samma gång. Det är ovanligt att hobbyister vill ha så många fiskar.

Vad vill akvariebutiker ha?

Många akvariebutiker är villiga att köpa eller ta emot fiskyngel men om du vill kunna få ett bra pris för dina fiskar är det några saker du måste kunna erbjuda akvariebutiken.  De viktigaste av dessa är:

  • Fiskar av säljbar storlek. Butiker vill kunna sälja de fiskar de köper så snart som möjligt.  De vill inte ha fiskar som är för små för att säljas.  Hur stor fiskarna bör vara beror på art men vanligtvis bör de vara mellan 3 och 5 cm innan man säljer dem.  Små arter såsom tetror kan vara mindre än så.  Du kommer aldrig få bra betakt för dina fiskar om de inte håller rätt storlek.
  • Fiskar av hög kvalitet.  Akvariebutiker vill alltid kunna erbjuda friska fiskar av bra kvalitet.  De är ofta villig att betala lite mer om de vet att alla fiskar kommer överleva istället för att köpa biligare fiskar från asien där en viss andel kanske kommer dö.  Att kunna erbjuda fisk av hög kvalitet leder också till mer nöjda kunder.  De flesta butiker köper därför gärna fisk lokalt om det är möjligt.
  • Ett jämt utbud fisk.  De flesta akvariebutiker vill veta att de kan köpa fler fiskar när de sålt ut de gammla.  De vill helst inte köpa av odlare som bara mer sällan kan erbjuda fisk utan de vill kunna ringa upp sin odlare när de behöver fler fiskar av en viss art.  Du behöver inte kunna erbjuda ett stort utbud olika arter men det är mycket bra om du kan se till att alltid ha fiskar av de arter du säljer.  Det kan vid sidan av detta vara okey att kunna erbjuda något lite annorlunda imellanåt.  Men du bör försöka se till att bygga en relation på några arter som du alltid kan erbjuda i säljbar storlek.  Detta är mindre viktigt om du erbjuder fiskar med hög efterfrågan som är svåra att få tag på.  Men det är viktigt om du vill sälja arter som butiken lätt kan köpa från andra källor.
  • Bra leveranser.  Akvariebutiker vill att det skall vara enkelt att köpa fisk från dig.  Bäst är om du kan leverera dem personligen under butikens öppentider men om du säljer större mängder fisk kan det även vara okej med andra leveranstyper som är bekväma för dig och butiken.
  • Marknadsmässiga priser. Akvariebutiker vill kunna tjäna pengar på de fiskar de säljer.  Du kan därför inte räkna med att få lika mycket som de säljer sina fiskar för-. Hur mycket du kan förvänta dig att få beror på vilka fiskar du säljer och vilken kvalitet de håller.  Om dina fiskar säljer bra och/eller är svåra att få tag på kan de bara villiga att betala mer.  Normalt skall du dock inte förvänta dig att få mer än 30-50% av butikens pris.  Resten går till att betala butikens kostnader, löner och förhoppningsvis en liten vinst till butikens ägare.

Om du säljero ovanliga arter med hög efterfrågan eller arter som mest hålls av erfarna akvarister kan det vara mer lönsamt att sälja direkt till kund.

Vad behöver man för att lyckas

Exakt vad man behöver för att kunna tjäna pengar på att odla fisk beror på vilka arter man vill odla ochhur mycket pengar man vill tjäna.  Generellt kan sägas att man behöver kunskap och utrymme.  Man behöver kunskapen som kräfs för att framgångsrikt kunna odla fisk och tillräckligt mycket utrymme för att kunna hålla nog med akvarium för att odla fisk och låta ynglen växa upp till en säljbar storlek.  Räkna med att du kommer behöve flera akvarium för tillväxt för varje odlingsakvarium du har.

Du kommer också behöva utrymme för att odla yngelmat såsom artemia.  Du kan endera sätta upp en kläckningsstation för artemia ägg eller också kan du sätta upp permanenta akvarium där du odlar artermia för att alltid ha artemia att mata yngel med.  Att ha permanenta artemia akvarium har fördelen av att du kommer ha artermia i alla storlekar  och kan mata vuxen fisk med artemia för att få dem i lekkondition.

Bra arter att odla

Nedan kommer vi att titta lite närmare på några typer av fiskar som kan vara lönsamma att odla.  Det finns givetviss många andra arter som kan fungera bra för dig.  Allt beror på vilka fiskar du tycker om att hålla och odla.

Populära fiskarter

En mycket stor andel av alla akvarifiskar som säljs tillhör ett litet antal arter.  Det är dessa arter som akvariebutiker tjänar mest pengar på och det är dessa arter de är mest intresserad av att köp. Att odla en massa av dessa populära arter är därför det lättaste sättet att tjäna pengar på akvariefisk.  Problemet med detta är att du måste odla stora mängder fisk vilket kräver stora lokaler.  Detta gör denna typ av odling mindre lämplig för de flesta akvarister.  Det är ett relativt enkelt sätt att tjäna pengar eftersom dessa arter är lätta att odla men det ställer andra krav som akvarister sällan vill möta.  Ett annat problem med dessa arter är att mer erfarna akvarister ofta har blivit intresserad av andra arter och inte tycker nybörjarfiskar är särskillt kul längre.

Att odla denna typ av fisk är enkelt och det finns alltid köpare.  Men de är sällan ett bra alternativ om du inte vill fokusera mer professionelt på att odla fisk och är villig att skaffa en stor lokal att göra det i.

Ovanliga nya arter

Ett mycket bra alternativ för hobbyakvarister är att fokusera på populära arter som fortfarande är relativt dyra eftersom efterfrågan är större än tillgången.  Många av dessa arter kan ge bra avkastning under relativt många år innan marknaden har mättats.  I vissa fall förblir efterfrågan större än tillgången mer eller mindre permanent.

För att kunna använda dig av denna teknik måste du ha viss känsla för att förutsäga vilka arter som kommer bli populära och vara villig att betala ett högt pris för att komma över dem tidigt.  Exempel på arter som hade varit bra val när de först kom inkluderar rödlinjebarb (Puntius denisonii) och Galaxy rasbora (Danio margaritatus).

Denison barb

Det är svårt att förutsäga vilka arter som kommer bli populära i framtiden men jag skulle gissa att olika typer av risfiskar förmodligen är en bra investering.   Olika typer av ovanliga sötvattensräkor kommer nog också fortsätta vara en investering.

Malar och Plecos

Det finns många dyra malar där efterfrågan är mycket större än efterfrågan.  Exempel på detta inkluderar t.ex. zebra pleco, många andra plecos och en rad Corydoras arter såsom t.ex. laser cories. Dessa arter är ofta relativt svåra att odla och det kan ofta ta flera är innan en ny koloni börjar leka. Dessa arter kan vara mycket lönsamma att odla om du är skicklig nog att lyckas.  Det kan därför vara värt att ha några malakvarium bland dina avelstankar.  Om du gillar malar kan det tom vara värt att fokusera helt på att odla malar.  Räkna dock med att det inte kommer vara lätt att lyckas att odla arterna.  Detta kan dock köra det roligare att försöka. Det är också viktigt att komma ihåg att det kan vara mycket svårt att få tag i många av dessa arter.  I vissa fall kommer du troligen få stå på väntelistor i flera år innan du får chansen att köpa några (till ett högt pris).  Det faktum att folk är villig att stå på väntelistor för att få köpa dessa fiskar gör dem dock mycket lätta att sälja om du lyckas odla dem.

Ciklider

Det finns vissa ciklidarter som kan vara ett bra alternativ om du vill kunna tjäna pengar genom att odla akvariefisk men det finns också ett antal ciklider som du bör undvika eftersom de förökar sig alltför lätt och det finns därför alltid ett överskott av dessa ciklider i handeln. Ett exempel på detta är zebracikliden som är så lätt att föröka att de ofta leker i överbefiskade akvarium i akvariebutiker.  Det finns många andra vanliga ciklider som de också är bäst att undvika såsom Jack Dempsey, Blå ciklid och Jaguarciklid.

Många dvärgciklider och skalarer kan vara bra alternativ om du vill odla fisk.  Det är dock viktigt att du skaffar högkvalitativa för’ldrar och att du väljer rätt färgformer att odla.  Om du kan erbjuda dvärgciklider av hög kvalitet så kan detta ofta vara mycket lönsamt.  Speciellt om du kan erbjuda ovanliga morder såsom t.ex. ”Dark Knight” svart eller ”electric blue” fjärilsciklider rllrt högkvalitativ blå, röda eller Koi skalarer.  Dessa färgformer kan vara svåra att få tag på men om du vill odla fisk för pengar är det värt att skaffa dem även om du måste importera dem själv.

Malawi och tanganyika ciklider kan också vara bra alternativ om du vill odla fisk.  Diskus är ett annat alternativ som kan vara mycket lönamt om du är duktig på det och väljer populära morfer.

Oscar kan vara ett mycket bra val om du lyckas odla dem.  Det finns mycket få svenska odlare och en hög efterfrågan.  Detta är särskillt sant om du satsar på i Sverige ovanliga typer såsom guldoscar.

Rockor

Sötvattensrockor är en relativt liten marknad men kan vara ett bra alternativ för en akvarist som vill tjäna lite pengar för att försörja sin hobby genom att sälha rockor på den svenska marknaden.  Några få stora akvarium kan vara tillräckligt för att möta den svenska efterfrågan på dessa fiskar. En mer ambitiös akvarist kan bygga upp en verksamhet som säljer rockor till hela Europa.

Många typer av sötvattensrockor är mycket dyra och du behöver därför inte producera många valper (rockyngel)  för att tjäna en relativt bra inkomst.  Att börja odla rockor kan dock vara relativt kostsamm eftersom fiskarna är dyra,  de behöver stora akvarium och de behöver bra relativt bra filtering.

Rockor är bara ett bra alternativ för akvarister som älskar dessa fiskar.

sötvattensrocka

Saltvattensfisk

Det finns många olika saltvattensfiskar som man kan odla i hemakvarium.  Att gör det är ofta svårare än att odla söttvattensarter men detta kan vara något positivt eftersom de låter dig agera i en nische där du kommer har få konkurrenter som odlar samma arter.  Det finns stora möjligheter att bygga en stor svensk operation som odlar saltvattensfisk på den svenska marknaden.  Det är en relativt outvecklad marknad där en driven engagerar akvarist kan nå stor framgång.

Akvarieväxter

Ett intressant alternativ till att odla akvariefisk kan vara att odla akvarieväxter.  Detta är ett område där det finns relativt lite konkurrans och de flesta butiker skulle älska att kunna köpa lokalodlade plantor som inte har utsatts för långa transporter.  Växter som har transporterats kan ibland behöva flera veckor innan de ser bra ut igen.  Detta är dyrt för akvaributiker som måste avsätta plats till växter som ännu inte kan säljas.  De skulle mycket hellre köpa växter som kommer i bra kvalitet och kan säljas dag ett.  Många butiker är villiga att betala lite mer om de kan få bra växter.

Om du vill odla växter behöver du upplysta grunda akvarium eller dammer. Ett växthus är bäst för detta men man kan även odla växter under artificiellt ljus.  Vi kommer förhoppnigsviss posta en mer omfattande artikel om att odla akvarieväxter senare.

monstera

Odla och sälj stickligar

Krukväxter blir alltmer populära och det är idag inte ovanligt att lägga stora pengar på att köpa en stickling av en ovanlig art. Att odla och sälja sticklingar kan därför en lönsam hobby om du gillar blommor och har gröna tummar.  Det är t.o.m. möjligt att göra det till ett yrke om du är villig att satsa energi och pengar på det.  Att sälja sticklingar som hobby (sidehustle) är något som alla med gröna tummar kan göra.  Om du vill satsa på att göra det till ett yrke så är det bäst att ha speciella lokaler som är helt avsedda för detta ändamål.  Detta kan t.ex.  inkludera in artificiellt belyst källarlokal eller ännu bättre ett växthus.

I denna artikel kommer vi att ta en titt på vad du skall tänka på om du vill börja sälja sticklingar för att tjäna pengar eller för att finansiera köp av mer exklusiva sticklingar till dig själv.

Vad behöver man för att kunna odla stickligar

Allt man behöver för att kunna tjäna pengar på sticklingar är ett fönster och grundläggande kunskap om hur man sköter växter.  Du kan tjäna pengar på sticklingar från din lägenhet eller ditt studentrum.  Ju mer utrymme du har desto mer växter kan du hålla och desto mer pengar kan du tjäna.  Om du vill kunna tjäna mycket pengar kan det vara värt att investera i ett växthus eller artificiell belysning som låter dig hålla växter inne i rummet eller i källaren.  Många ovanliga växter ställer högre krav angående skötsel och du kan då behöva saker såsom luftfuktare för att kunna ta hand om den väl.

Att inreda ett rum i källaren kan ofta vara ett bra alternativ.  Källaren är relativt billig att värma upp och bra artificiell belysning behöver inte vara alltför dyrt i drift om man köper LED och and lågenergialternativ.  Kom ihåg att ett växtrum i källaren lätt blir fuktigt så att det är viktigt att du använder en sealer som förhindrar att denna fukt sprider sig till resten av huset.

Om du är framgångsrik kan en dedikerade byggnad eller ett stort växthus vara ett bra alternativ.

Kvalitet över kvantitet

Om man säljer sticklingar online så kommer varje köpare normalt bara köp en eller några få sticklingar.  Det är därför en bra ide att fokusera sin verksamhet på att odla lite dyrare och mer exklusiva växter.  Dessa är ofta lättare att sälja eftersom efterfrågan är större än utbudet.  Man kan givetvis börja tjäna pengar genom att odla billiga växter men ditt mål bör vara att sakta men säkert odla allt mer exklusiva arter.  Arter som ger dig en bra avkastning för relativt lite jobb.  Dessa växter kan kräva en hel del skötsel men du behöver i vart fall inte spendera mycket tid på att paketera och skicka ut växter eftersom du säljer några få dyra sticklingar istället för många billiga.

Initialt kan det vara bra att återinvestera alla pengar du tjänar på sticklingar för att köpa nya och dyrare arter som du sedan kan sälja.  Hur lång tid det tar efter det att du har köpt en stickling tills du kan sälja en själv varierar beroende på art och dina mål.   En planta blir mer produktiv och man kan sälja fler sticklingar från den om man låter plantan bli större innan man börjar ta sticklingar från dem. Nackdelen med detta är att det tar längre tid innan man börjar tjäna pengar.  Den totala vinsten blir dock större om man väntar innan man börjar sälja sticklingar. Förutsatt att man kan hålla liv i plantan.

Sälja sticklingar

Att sälja sticklingar har aldrig varit lättare än vad det är idag.  Sticklingar köps och säljs på auktionssajter online såsom tradera och ebay.  Det fanns tidigare också en speciell marknadsplats för sticklingar som hetta sticklingar.com.  Denna har dock stängts. Om du säljer ovanliga sticklingar kan det också vara bra att skriva om det i forum som specialiserar sig på denna typ av växter.  Det finns även Facebook grupper som fyllar samma funktion.

Att skicka stickligar med posten är enkelt så länge du packar dem bra och tänker på att inte skicka sticklingar när det är alltför kallt för att göra det.

Bra arter att odla

Det finns många olika typer av växter som kan vara lönsamma att föröka. Generellt sett är det ofta bäst att, åtminstone initiallt, fokusera på växter som du personligen är intresserade av. Detta gör det lättare att lära dig mer om ovanliga arter och bli en expert på att sköta och föröka dessa arter.  Senare kan du även lägga till andra dyra växter med lika skötselkrav.

Bladväxter

Bladväxter är mycket populära just nu och det finns många bladväxter som handlas för mycket höga priser.  Det inkluder en rad olika arter inklusive den mycket eftertraktade Monstera obliqua.  Andra populära växter inkluderar olika Monstera, Philodendron, Epipremnum och Alocasia arter.  Bladväxter inom dessa släkten är bland de mest lönsamma växter du kan odla just nu.

alocasia

Orkideer

Det finns en mycket stor mängd olika orkidearter.  Vissa arter är relativt vanliga medan andra är extremt ovanliga.  Det finns orkideer i alla prisklasser.  Orkideer växer inte jättefort men de växer tillräckligt fort för att man skall kunna sälja några delningar varje år.  Hur mycket dessa är värda beror på vilken orkide det gäller.  Det går att tjäna väldigt mycket pengar genom att odla orkideer om man är duktig på det.  Det är dock viktigt att komma ihåg att många orkideer kröver hög luftfuktighet och är inte lämpliga för fönsterbrädan.  Om du vill odla orkideer för att tjäna pengar så rekommenderar jag att du gör det i ett uppvärmt växthus eller i orkideskäp men artificiellt ljus.  Att börja odla orkideer är dyrare än många andra typer av växter för du kommer behöva mer utrustning för att lyckas.

orkide

Hoya

Det finns många mycket vackra arter av hoyor.  Många av dessa är relativt ovanliga och det är lätt att sälja sticklingar till ett relativt högt pris.  Det finns många hoyasticklingar som säljer för några hundralappar var.  Det finns även betydligt dyrare typer.  Hoyor kan vara mycket lönsamma eftersom stora hoyor växer snabbt och man kan sälja många sticklingar från varje planta varje år.  Det är inte svårt att tjäna 5 000-10 000 kr per år om man har en stor planta av en mer ovanlig typ.

hoya

Pelargoner

Pelargonsticklingar är lätta att sälja.  Detta är speciellt sant för populära och ovanliga typer.  Tyvärr så är de flesta pelargonsticklingar relativt billiga så du måste odla stora mängder sticklingar om du vill tjäna mycket pengar.  För att kunna tjäna bra penger på pelargonsticklingar måste man nästan ha ett växthus eller liknande som låter en odla många pelargoner.  Pelargoner kan odlas utomhus på sommaren.

pelargon

Andra växter

Det finns massor av andra arter som också kan vara bra alternativ om du vill kunna sälja sticklingar eller babyplantor.   Fokusera på de plantor du älskar.  Du kan se om det finns en marknad för att sälja sticklingar genom att söka på annonsplatser såsom tradera och eBay.